Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 330-MS2-1MSG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Wyd. PWE, Warszawa 2010

2. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wyd. UW, Warszawa 2006

3. A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

Uzupełniająca:

1. R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

2. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku, red. A. Oleksiak, Wyd. KEY Text, Warszawa 2010

3. Ekonomia międzynarodowa i stosunki gospodarcze, red. B. Fiedor, Wyd. UE Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się, sposób weryfikacji:

1MSG_W01: kolokwium

1MSG_U01: kolokwium

1MSG_K01: kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kolokwium w formie testu, zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 60% punktów.

Zakres tematów:

1. Struktura towarowa i geograficzna handlu międzynarodowego, najwięksi eksporterzy i importerzy towarów i usług

2. Relacje między handlem a zagranicznym a wzrostem gospodarczym. Wzrost zubażający

3. Konkurencyjność międzynarodowa – czynniki, miary rankingi

4. Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej

5. Ugrupowania integracyjne

6. Kartele jako podmioty międzynarodowej polityki ekonomicznej

7. Organizacje międzynarodowe

8. Rola krajów rozwijających się i słabo rozwiniętych w handlu międzynarodowym i międzynarodowych przepływach czynników produkcji

Metody dydaktyczne:

zadania, prezentacje, dyskusja, praca w grupie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 303
Mariusz Dąbrowski 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.