Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 330-MS2-1KUB
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Ch. Hampden-Turner., A. Trompenaars, Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002

P. Skulski (red.), Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014

M. Bartosik-Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Weryfikacja efektów uczenia się: 1KUB_W01, 1KUB_K01, 1KUB_U01 nastąpi w toku rozmowy ze studentem podczas egzaminu ustnego.

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie ustne

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dyskusja na wylosowane zagadnienie problemowe. Listę zagadnień problemowych studenci otrzymają nie później niż na dwa tygodnie przed terminem zaliczenia.

Kryteria oceniania:

- ocena dostateczna: student posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje przekazane podczas wykładu

- ocena dobra: student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje przekazane podczas wykładu uzupełnione informacjami z literatury podstawowej

- ocena bardzo dobra: student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje przekazane podczas wykładu uzupełnione informacjami z literatury podstawowej oraz uzupełniającej.

Zakres tematów:

Pojęcie kultury we współczesnej nauce.

Kultura a rozwój gospodarczy

Kultura organizacyjna

Teoria siedmiu wymiarów kultury a biznes międzynarodowy (

Uniwersalizm i partykularyzm

Indywidualizm i kolektywizm

Kultury emocjonalne a powściągliwe

Kultury całościowe i wycinkowe

Kultury o statusie przypisanym i osiągniętym

Stosunek od czasu i otoczenia

Wymiary kultury a zarządzanie i negocjacje

Problemy otoczenia multikulturowego

Komunikacja werbalna i niewerbalna w różnych kulturach

Metody dydaktyczne:

- wykład z wykorzystaniem multumdiów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 304
Tomasz Poskrobko 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.