Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy naukowej 330-MS2-1MET
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

D. Kiełczewski, A.Matel (red.) "Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej", UwB, Białystok 2017

W. Krajewski, "Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych" Wyd. ksiązka i Wiedza, Warszawa 1998

J. Zieliński "Metodologia pracy naukowej", Wyd. ASPRA, warszawa 2012

J. Apanowicz, "Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej", Wyd. Difin, Warszawa 2005

R. Zenderowski "Praca magisterska. Licencjat" CEDEWU, Warszawa, b.r.w.

V. Smith, "Economics in the laboratory", "Journal of Economic Prespective 1994, nr 8.

Efekty uczenia się:

Umiejętności

KP7_UW3

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych- ocena projektu pracy magistreskiej

KP7_UK1

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym posługując się językiem obcym na poziomie B2+ - prezentacja projektu pracy magisterskiej

KP7_UO2

Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów- ocena pracy na ćwiczeniach

KP7_UU1

Potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz ocenić przydatność zdobytej wiedzy- ocena pracy na ćwiczeniach, projekt pracy magisterskiej

Kompetencje

KP7_KK1

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względun a dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirowa ćiorganizować proces uczenia się innych osób.- ocena pracy na ćwiczeniach

KP7_KK2

potrafisamodzielnieikrytycznieuzupełniaćidoskonalićnabytąwiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny- ocena pracy na ćwiczeniach ocena projektu pracy magisterskiej

KP7_KO2

Wykazuje postawę kreatywności,innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej- ocen apracy na ćwiczeniach, ocena projektu pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy na ćwiczeniach

Ocena projektu pracy magisterskiej

Zakres tematów:

1. Przegląd metod badań naukowych

2. Praca z tekstem- sporządzaie notatek i wyciągów z literatury

3. Zasady prowadzenia obserwacji naukowej

4. Zasady sporządzania ankiety

5. Opracowywanie danych statystycznych

6.Studium przypadków- problem dofinansowania zaproponowanego programu badawczego (dyskusja)

7. Prezentacja i omówienie przygotowanych projektów prac

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne

Praca w grupach

Dyskusja

Prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 201
Dariusz Kiełczewski 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.