Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy naukowej 330-MS2-1MET
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

D. Kiełczewski, A.Matel (red.) "Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej", UwB, Białystok 2017

W. Krajewski, "Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych" Wyd. ksiązka i Wiedza, Warszawa 1998

J. Zieliński "Metodologia pracy naukowej", Wyd. ASPRA, warszawa 2012

J. Apanowicz, "Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej", Wyd. Difin, Warszawa 2005

R. Zenderowski "Praca magisterska. Licencjat" CEDEWU, Warszawa, b.r.w.

V. Smith, "Economics in the laboratory", "Journal of Economic Prespective 1994, nr 8.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia i ich weryfikacja:

Umiejętności

2MPN_U1 praca końcowa (plan badawczy)

2MPN_U2 praca końcowa (plan badawczy)

2MPN_U3 praca końcowa (plan badawczy)

Kompetencje

MPN2_K1 praca końcowa (plan badawczy), praca i dyskusja w czasie zajęć

MPN2_K2 praca końcowa (plan badawczy), praca i dyskusja w czasie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektu w formie planów badawczych opracowanych przez studentów (0-10 pkt., na ocenę pozytywną wymagane 6 pkt.)

Ocena pracy na ćwiczeniach (0-3 pkt.)

Ostateczna ocena z ćwiczeń jest łączną oceną za obydwie formy aktywności:

6 pkt. - dst

8 pkt. - dst+

9 pkt. - db

10 pkt. - db+

11 pkt. - bdb

Zakres tematów:

1. Przegląd metod badań naukowych

2. Praca z tekstem- sporządzaie notatek i wyciągów z literatury

3. Zasady prowadzenia obserwacji naukowej

4. Zasady sporządzania ankiety

5. Opracowywanie danych statystycznych

6.Studium przypadków- problem dofinansowania zaproponowanego programu badawczego (dyskusja)

7. Prezentacja i omówienie przygotowanych projektów prac

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne z zakresu poszukiwania i analizy danych oraz tworzenia tekstów naukowych

Praca w grupach

Przygotowanie pracy końcowej w postaci planu badawczego

Dyskusja wspomagana prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 201
Dariusz Kiełczewski 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.