Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne II 330-MS2-1TEI2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Curtis Frye, Microsoft Excel 2016 Krok po kroku, Microsoft, APN Promise, Warszawa 2015. https://www.nexto.pl/upload/virtualo/promise/4333087a8dca0d5bf3e1bc06c0291a21fc500b80/free/4333087a8dca0d5bf3e1bc06c0291a21fc500b80.pdf

2. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion 2016. https://pdf.helion.pl/ex16bi/ex16bi.pdf

3. Materiały dostarczane studentom przez prowadzącego.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage Learning, Inc, 2016

2. http://www.hs.dobrekadry.pl/docs/WROcomp_HS_Skrypt_ExcelZaawansowany.pdf

3. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

1TEI2_U01 : kolokwium/praca projektowa

1TEI2_U02 : kolokwium/praca projektowa

Kompetencje:

1TEI2_K01: praca projektowa

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest praca projektowa/kolokwium (test platforma Blackboard).

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Przetwarzanie tekstów i praca z długimi dokumentami

2. Wykorzystywanie funkcjonalności arkuszy MS Excel w celu analizy danych i procesów gospodarczych

3. Wprowadzenie do języka VBA

4. Automatyzacja pracy w excelu - rozwiązywanie zadań

5. Sposoby gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych w przedsiębiorstwach

6. Wykorzystanie technologii informacyjnej w międzynarodowej gospodarce elektronicznej.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań praktycznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, praca projektowa.

W cyklu kształcenia 2019/2020 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia od 13 marca 2020 r. odbywają się w trybie zdalnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 132
Agnieszka Zalewska-Bochenko 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.