Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza 330-PS1-1POG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2019.

2) J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014.

3) T. Dyr, Współczesna polityka gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2016.

4) N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2002.

Literatura dodatkowa:

1) J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, red. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2) A. F. Bocian, Polityka gospodarcza. Wybrane elementy, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.

3) D. Kasprowicz, Politics, society and economy of contemporary Poland: an introduction, Scholar Publishing House, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1POG_W01 Student posiada podstawową wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z polityką gospodarczą. P1_W01

- egzamin ustny, praca pisemna

1POG _W02 Student posiada wiedzę o współczesnych systemach gospodarczych, w tym o odmianach gospodarki rynkowej. P1_W02

- egzamin ustny

1POG _W03 Student zna relacje pomiędzy strukturami gospodarki rynkowej oraz instytucjami działającymi w jej ramach. PS1_W03

- egzamin ustny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu w formie ustnej oraz oceny z pracy pisemnej.

Zakres tematów:

1. Cele działalności gospodarczej. System gospodarczy. Ekonomiczne funkcje państwa

2. Cele i narzędzia polityki gospodarczej. Polityka gospodarcza jako dyscyplina nauk ekonomicznych; związki z innymi naukami

3. Problemy metodologiczne oraz meandry teorii

4. Sterowanie popytem globalnym. Oddziaływanie na stronę podażową

5. Polityka wzrostu gospodarczego. Wybrane modele wzrostu

6. Polityka monetarna

7. Polityka fiskalna

8. Polityka cenowo-dochodowa

9. Polityka dotycząca rynku pracy. Polityka wspierania małej i średniej przedsiębiorczości

10. Polityka regionalna

11. Polityka ochrony środowiska

12. Wybrane polityki sektorowe: przemysłowa, rolna, energetyczna

13. Podstawowe problemy transformacji systemowej

14. Skuteczność polityki gospodarczej. Zdeterminowanie polityki gospodarczej przez politykę wewnętrzną

15. Międzynarodowe uwarunkowania polityki gospodarczej. Wpływ globalizacji na politykę gospodarczą Polski

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład hybrydowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 204
Andrzej Bocian 51/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.