Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo prywatne 330-PS1-1PPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Doliwa, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012

A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012

A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012

A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego (w opozycji do regulacji prawa publicznego), Białystok 2018

Efekty uczenia się:

P1_W01: Student ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć prawa prywatnego

P1_W04: Student zna terminologię oraz podstawowe zasady działania prawa prywatnego

P1_U02: Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie stosunków prywatnoprawnych

P1_U06 Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu prawa prywatnego w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej

P1_K01: Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa prywatnego, rozumie potrzebę ciągłego uczenia się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

P1_K04: Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu w zakresie dotyczących prawa prywatnego

P1_K06: Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie prawa prywatnego

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu może przystąpić osoba, która otrzymała ocenę co najmniej dostateczną z ćwiczeń. Egzamin ma formę pisemną i jest w formie testu.

Zakres tematów:

1) Prawo prywatne w systemie prawa

2) Podstawowe zasady prawa prywatnego

4) Elementy stosunku cywilnoprawnego; prawa podmiotowe

5) Podmioty prawa prywatnego – osoby fizyczne i osoby prawne

6) Pojęcie oświadczenia woli

7) Czynności prawne na tle innych zdarzeń prawnych

8) Sposoby zawarcia umowy

9) Forma czynności prawnych

10) Wady oświadczeń woli

11) Przedstawicielstwo

12) Pojęcie i katalog praw rzeczowych

13) Prawo własności; ochrona własności

14) Posiadanie

14) Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne stosunków zobowiązaniowych (konstrukcja stosunku zobowiązaniowego, swoboda umów)

15) Podstawowe zagadnienia dotyczące dziedziczenia ustawowego

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 316
Joanna Pawlikowska 53/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.