Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne 330-PS1-1TEI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

2. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage

2. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

3. Sokół M.: Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009.

4. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok

2011

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1TEI _W01 ćwiczenia praktyczne

UMIEJĘTNOŚCI

1TEI_U01 kolokwium (test platforma Blackboard)

1TEI_U02 praca projektowa

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, wykonanie pracy projektowej (e-learning) i uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy praktycznej przy komputerze (test platforma Blackboard).

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecność na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Podstawowe operacje w edytorze tekstu Word

2. Edycja długiego dokumentu w Wordzie.

3. Analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel

4. Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel

5. Formularze w Excelu.

6. Automatyzacja pracy - Makra

7. Wykorzystanie sieci Internet.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, konsultacje, praca projektowa, aktywność

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 133
Agnieszka Zalewska-Bochenko 27/30 szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 133
Agnieszka Zalewska-Bochenko 24/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.