Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja w biznesie 450-ZS2-1KWB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa 2000.

2. Cichobłaziński L., Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

3. Krzyminiewska G., Techniki negocjacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

4. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000.

5. Bargiel – Matusiewicz K., Negocjacje i Mediacje, PWE, Warszawa 2014.

6. Hożyk A., Negocjacje. Sprawdzone strategie, Edgar 2012.

7. Robbins P. R., Organizational Behavior, Prentice Hall International, Inc, New Yersey 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Budzyński W., Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2014.

2. Schmidt H., Negocjacje handlowe, BC Edukacja 2008.

3. Mastenbroek W., Negocjowanie, PWN, Warszawa 1997.

4. Heussechen P., Perrotion R., Kupić z zyskiem. Negocjacje handlowe, POLTEXT, Warszawa 1994.

5. Peeling N., Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi, PWE 2010.

6. Rosa G., Komunikacja i negocjacje w biznesie, Wnus, Szczecin 2009.

Efekty uczenia się:

KWB_UW5 Student potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z komunikacji oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy - aktywność studenta, poziom przygotowanej prezentacji, rozwiązywanie case study, kolokwium

KWB_UK2 Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących komunikacji - aktywność studenta, poziom przygotowanej prezentacji, rozwiązywanie case study, kolokwium

KA7_U01 Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy - aktywność studenta, poziom przygotowanej prezentacji, rozwiązywanie case study

KA7_UK1 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - aktywność studenta, poziom przygotowanej prezentacji, rozwiązywanie case study, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji oraz poziom rozwiązywanych zadań. Pod uwagę brane są także punkty z e-learningu. Obowiązkowe jest pozytywne zaliczenie kolokwium (min. 51%). Kolokwium w postaci testu na platformie Blackboard (w formie zdalnej).

Możliwe są 2 nieobecności na zajęciach, które należy zaliczyć na konsultacjach w ciągu 2 tygodni. Nieobecność na 40% zajęć kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Istota komunikacji i procesu komunikacji. Poziomy komunikacji. Specyfika komunikacji w biznesie.

2. Komunikacja intrapersonalna i interpersonalna.

3. Komunikacja grupowa i międzyinstytucjonalna.

4. Komunikacja masowa.

5. Bariery w skutecznej komunikacji i ich przezwyciężanie.

6. Komunikacja jako podstawa negocjacji. Negocjacje – istota i przebieg.

7. Przygotowanie negocjacji – scenariusz.

8. Style negocjacji.

9. Negocjator – cechy i umiejętności.

10. Mediacje.

11. Trudne sytuacje w negocjacjach.

12. Negocjacje z zagranicznymi partnerami.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie casów, dyskusje w grupie, prezentacje, ćwiczenia w e-learningu związane z tematem, pobudzające do samodzielnego myślenia, kolokwium w formie zdalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 318
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 21/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 318
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.