Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki - doskonalenie B 0400-AG1-2MODB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nomenklatury gramatycznej, zna podstawowe pojęcia dotyczące składni.

2. Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące konstruowania wypowiedzi poprawnych gramatycznie i stylistycznie.

KA6_WG1, KA6_WG4. KA6_WG9

UMIEJĘTNOŚCI

3. Student potrafi dokonać analizy związków wyrazowych w zdaniach, właściwie rozpoznając i klasyfikując struktury gramatyczne.

KA6_UW4

4.potrafi tworzyć wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym, dobierając związki frazeologiczne charakterystyczne dla funkcjonujących stylów językowych.

KA6_UK4

KOMPETENCJE

Student potrafi pracować w grupie, podejmować decyzje, negocjować, identyfikować i rozstrzygać problemy.

KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnego udziału w zajęciach i ocen cząstkowych.

Punktacja, skala ocen:

60-69% - dostateczny

70-75% - dostateczny+

76-85% - dobry

86-90% - dobry+

91-100% - bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Das Substantiv: Maskulinum, Femininum, Neutrum. Der Plural der Substantive.

2. Das Personalpronomen, die Personalpronomina im Dativ und Akkusativ, die Stellung der Objekte bei Verben mit Dativ und Akkusativ.

3. Das Demonstrativpronomen: dies-, der Frageartikel: welch-,

was für ein-.

4. Das Possessivpronomen.

5. Verben mit Präpositionen. Die Rektion der Verben und Adjektive. (ausgewählt, fortgesetzt im 3. Studienjahr)

6. Die Negation, die Negationswörter: kein-, nein, nicht, niemand, nirgend-, nie, doch. Die Position der Negationswörter im Satz.

7. Der Imperativ und seine Ersatzformen.

8. Die Wortbildung: Komposition, Derivation, Kurzwortbildung. Funktion der ausgewählten Affixe.

9. Konjunktionen: weil, dass, deshalb, wenn, als.

10. Das Verb“ lassen“.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 19
Barbara Poskrobko 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.