Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura i sztuka Hiszpanii 0400-AH1-2ART
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

J. M. Barnadiarán, Mitología vasca, Txertoa, San Sebastián 1979.

V. Bozal, Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1939-1990, Espasa Calpe, Madrid, 1995.

J. L. Gallero, Sólo se vive una vez. Esplendor y ruina de la movida madrileña, Árdora, Madrid, 1991.

K. Richmond, Las mujeres en el fascismo español. La Sección Femenina de la Falange (1934-1959), Alianza Editorial, Madrid 2004.

S.G. Payne, The Franco Regime, 1936-1975, The University of Wisconsin Press, 1987.

Katarzyna Citko, Filmowy świat Pedra Almodovara. Uniwersum emocji, Trans Humana, Białystok, 2007.

Efekty uczenia się:

Student:

- ma uporządkowaną wiedzę o historii kultury i sztuki Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych (K_W05)

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i wydarzeniach współczesnego życia kulturalnego (K_W12, K_W14)

- potrafi wykorzystać różne źródła z zakresu kultury Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych, analizować i selekcjonować te informacje do

celów analityczno- badawczych (K_U01)

- ma krytyczny stosunek do zachodzących przemian społeczno –obyczajowych w Hiszpanii i krajach hiszpańskiego obszaru językowego

języka obcego i jego historii,( K_K08, K_K 10)

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form (Internet, prasa hispanojęzyczna) (K_K05)

- potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne i prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych (K_K09)

- potrafi argumentować merytorycznie, wykorzystując poglądy innych autorów(K_U12, K_W07, K_U13)

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie egzaminu pisemnego.

Zakres tematów:

1. Hiszpania - informacje ogólne.

2. Epoka frankistowska.

3. Movida madrycka.

4. Mitologia baskijska.

5. Kinematografia hiszpańska.

6. Sztuka hiszpańska (Goya, Velazquez, El Greco).

7. Współczesna sztuka hiszpańska.

8. Flamenco.

9. Corrida de toros.

10. Święta i tradycje hiszpańskie.

11. Barcelona i Antonio Gaudi.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, dyskusja, zadania testowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 94
Anna Karczewska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.