Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uczenie się i nauczanie języków 0400-AH1-2UNJ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:
Metody i kryteria oceniania:

I. Ocenianie i warunki zaliczenia kursu:

• prace projektowych - indywidualne i grupowe (‘microteaching assignements’ i scenariusze lekcji),

• prace cząstkowe przesyłane(w trybie zdalnym)

• zaangażowanie, przygotowanie i udział iw zajęciach

• Egzamin ( pisemny) po 4-tym semestrze.

Dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze.

Zakres tematów:

• Charakterystyka procesu uczenia się języka obcego. Znajomość języka obcego. Współzależność uczestników procesu uczenia się i nauczania języka na przebieg i organizację procesu uczenia się i nauczania języka obcego.

• Struktura zajęć językowych. Projektowanie sekwencji dydaktycznych w modelu 3P. Dobór treści i celów w ramach jednostki i serii jednostek lekcyjnych.

• Charakterystyka sprawności receptywnych. Cechy języka mówionego i pisanego. Procesy przetwarzania informacji zapisanej i usłyszanej.

• Rozwijanie mikro i makro sprawności receptywnych.

• Techniki wspomagające rozwój mikro i makro sprawności rozumienia tekstu pisanego.

• Techniki wspomagające rozwój mikro i makro sprawności rozumienia ze słuchu.

• Ewaluacja technik rozwijających sprawności receptywne.

• Charakterystyka sprawności produktywnych. Trudności towarzyszące umiejętnościom produktywnym. Sposoby radzenia sobie z trudnościami zaburzającymi komunikacje w formie mówionej i pisanej.

• Pisanie ukierunkowane na proces i na produkt. Rozwijanie płynności i poprawności w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

• Techniki wspomagające rozwój umiejętności pisania w języku obcym pisanego.

• Techniki wspomagające rozwój umiejętności wypowiadania się w języku obcym.

• Ewaluacja technik wspomagających rozwijanie sprawności produktywnych.

• Struktura zajęć ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności językowych. Projektowanie sekwencji dydaktycznych. Dobór treści i celów w ramach jednostki i jednostek lekcyjnych.

• Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczącego się. Podejście zadaniowe.

• Integrowanie sprawności językowych.

• Alternatywne modele lekcji języka obcego

• Ewaluacja zajęć ukierunkowanych na rozwijanie sprawności językowych.

Metody dydaktyczne:

I. Metody dydaktyczne:

Dyskusje plenarne, praca w parach i grupach, projekty i zadania typu ‘microteaching’, analiza prezentowanych projektów (ocena koleżeńska) – refleksja i (samoocena) – autorefleksja)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 8
Ewa Lewicka-Mroczek 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.