Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia w badaniach marketingowych 0400-KS1-2PBM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Doliński, D. (2007). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP.

Falkowski, A. (2003). Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama. Gdańsk: GWP.

Falkowski, A. , Tyszka, T. (2001). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP

Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Maison, D., Noga – Bogomilski, A. (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: GWP.

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badan marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Wierzchoń, M., Orzechowski, J. (2010). Nowe Trendy w Reklamie. Warszawa: Academica

Efekty uczenia się:

1. Student zna klasyczne i współczesne dokonania psychologii w reklamie i marketingu ( KA6_WG2)

2. Student zna główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze (KA6_WK2)

3. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.) (KA6_UW1)

4. Student potrafi rozpoznać techniki marketingowe oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń i ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych (KA6_UW4).

5. Student potrafi komunikować się z wykorzystaniem poznanej terminologii z psychologii marketingu (KA6_UK1)

6. Student jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy

i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego (KA6_KK1)

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: odpowiedź ustana

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne

Zakres tematów:

Pojęcie marketingu jako kontekstu zachowań konsumenta.

Percepcja bodźców marketingowych. Procesy uczenia się i pamięci w strategiach marketingowych.

Postawy i decyzje konsumenckie. Dualizm poznania a procesy decyzyjne. Postawy utajone. Irracjonalność decyzji konsumenckich.

Segmentacja i umiejscowienie produktu. Narzędzia marketingu mix.

Ilościowe badania marketingowe. Rodzaje ilościowych badań marketingowych. Metody marketingowych badań ilościowych. Typowe błędy ilościowych badań marketingowych.

Jakościowe badania marketingowe. Istota jakościowych badań marketingowych. Techniki marketingowych badań jakościowych. Przykłady jakościowych badań marketingowych.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:15 - 11:45, (sala nieznana)
Małgorzata Niesiobędzka 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.