Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury angielskiej 0400-AS1-2ENL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

1. The Oxford Illustrated History of English literature, ed. by Pat Rogers, Oxford: Oxford University Press 1996.

2. Lectures on British Literature: A Historical Survey Course (Part I and II), selected and integrated by Andrzej Zgorzelski, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie 1993.

3. History of English Literature: An Anthology for Students, Volume 1: From the Old English Period to Romanticism, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2005; Volume 2: From the Victorians to Our Contemporaries, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 1999. Ed. by Krzysztof Fordoński.

4. The College Anthology of English Literature, ed. by Zygmunt Mazur & Teresa Bela, Kraków: Universitas 1997.

5. The Norton Anthology of English Literature. Vol. 1 & 2 (dowolne wydanie).

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

1/ posiada wiedzę ogólną w zakresie rozwoju literatury angielskiej w perspektywie historycznej – np. wymienia epoki w porządku chronologicznym, rozpoznaje gatunki oraz identyfikuje głównych przedstawicieli poszczególnych epok i nurtów literackich

2/ odtwarza podstawową wiedzę szczegółową dotyczącą chronologii, faktów biograficznych oraz głównych nurtów, gatunków i motywów w obrębie literatury angielskiej oraz związków tekstów z epokami i wydarzeniami historycznymi i kluczowymi koncepcjami filozoficznymi

3/ zna fachową terminologię na poziomie podstawowym

4/ definiuje i objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu historii literatury angielskiej

5/ odtwarza przykłady naukowej analizy i interpretacji utworów literackich należących do kanonu literatury angielskiej

2. Umiejętności:

5/ posługuje się podstawowymi umiejętnościami badawczymi, obejmującymi analizę i interpretację utworów należących do kanonu literatury angielskiej oraz poprawnie dobiera metody i narzędzia badawcze

6/ samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami prowadzącego zajęcia

7/ posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa w zakresie historii literatury angielskiej

8/ przygotowuje wystąpienia ustne w języku angielskim z wykorzystaniem technik multimedialnych, dotyczące zagadnień szczegółowych, odwołując się do podstawowych ujęć teoretycznych, z wykorzystaniem różnych źródeł

3. Kompetencje społeczne:

9/ potrafi współdziałać i pracować w grupie przy wykonywaniu zadań z zakresu literaturoznawstwa, przyjmując w niej różne role

10/ wykazuje otwartość na poglądy inne niż własne oraz potrafi z nimi dyskutować w formie dialogu, zachowując szacunek dla nich w krytyce

11/ własne opinie i oceny wyraża w sposób wyważony, biorąc pod uwagę różnice poglądów i uczucia innych osób

12/ potrafi odnieść się do dzieł należących do kanonu literatury angielskiego obszaru językowego jako formy współtworzenia, wyrażania oraz ugruntowywania norm i wartości nowoczesnej kultury i cywilizacji Zachodu

Sprawdzanie efektów W i U podczas testów pisemnych i egzaminu, efektów K podczas zajęć (aktywność) i w czasie pracy w podgrupach

Metody i kryteria oceniania:

Dr hab. Jerzy Kamionowski - egzamin w formie testu pisemnego

dostateczna - 50% punktów

dobra - 75 %

bardzo dobra - 90%

Zakres tematów:

1. Periodyzacja historii literatury angielskiej

2. Literatura średniowieczna (1): Old English period

3. Literatura średniowieczna (2): Anglo-Norman period

4. Poezja i proza okresu renesansu

5. Dramat elżbietański / Idea tragedii Szekspirowskiej

6. Poezja angielskiego baroku i okresu restauracji

7. "Raj utracony" Miltona. Dramat i proza okresu restauracji

8. Poezja angielskiego oświecenia

9. Narodziny i rozwój powieści w wieku XVIII

10. Sentymentalizm wieku XVIII i pre-romantyzm w poezji i prozie

11. Literatura angielskiego romantyzmu

12. Literatura epoki wiktoriańskiej

13. Literatura schyłku epoki wiktoriańskiej i przełom modernistyczny

14. Literatura dojrzałego modernizmu w latach dwudziestych XX wieku; polityczna reorientacja literatury w latach trzydziestych;

15. Literatura drugiej połowy XX wieku: główne nurty i tendencje w poezji, prozie i dramacie

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 20
Jerzy Kamionowski 37/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.