Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o Wielkiej Brytanii 0400-AS1-3SBRS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

- Student rozpoznaje ważne zjawiska kulturowe, społeczne i polityczne we współczesnej Wielkiej Brytanii K_W05, K_W07, K_W14

- Student potrafi samodzielnie dokonać i uzasadnić wybór interesującej go tematyki z zakresu współczesnej kultury brytyjskiej K_U07, K_U13, K_U01

- Student potrafi zaprezentować na forum grupy wyniki samodzielnej pracy nad wybranym zagadnieniem K_U07, K_U13, K_U01

- student potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst akademicki z zakresu obejmującego tematykę kursu K_U05

-Student wykazuje zainteresowanie poszerzaniem swojej wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii K_K02

weryfikacja celów: testy pisemne, referaty

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej na wybrany przez studenta temat powiązany z książką K. Fox, Watching the English.

Na ostateczną ocenę składają się: ocena z prezentacji projektu oraz ocena za aktywność podczas zajęć.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Student zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania prowadzącego o planowanej nieobecności (poza wypadkami losowymi) w dniu, w którym przypadać miałaby prezentacja projektu. Niepoinformowanie o planowanej nieobecności lub brak pisemnego usprawiedliwienia w przypadku zdarzeń losowych skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej (2) za prezentację.

Zakres tematów:

Na pierwszych zajęciach kursu uczestnicy deklarują jakiej problematyki dotyczyć będą realizowane przez nich indywidualne projekty. Każdy projekt powiązany będzie z treścią książki K. Fox o tożsamości narodowej Anglików.

The English at home (1 March)

The English and their green bits (8 March)

Public transport (15 March)

The English and their cars (22 March)

The English at work (29 March)

TV watching and book reading (5 April)

Shopping (12 April)

English pub (10 May)

Dress codes (17 May)

Fashion and class (17 May)

Food rules (24 May)

Sex and Englishness (31 May)

Religion and Englishness (7 June)

Rites of passage (weddings and funerals, etc.) (7 June)

Calendrical rites (big celebrations and festivals) (7 June)

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach, wykład, dyskusja, prezentacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 8
Dorota Guzowska 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.