Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia dydaktyczne 0400-DS3-2ZD22
Zajęcia indywidualne (ZIN) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zgodna z listą lektur przewidzianych z danego przedmiotu ujętego w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy doktorant:

W1. zna i rozumie dorobek współczesnego językoznawstwa (w zakresie podejmowanego problemu badawczego) w stopniu umożliwiającym rewizję określających go paradygmatów (SD_WG01)

W2. zna główne trendy decydujące o aktualnych kierunkach rozwoju językoznawstwa (w zakresie podejmowanego problemu badawczego) w Polsce i na świecie (SD_WG03)

W3. ma szczegółową wiedzę na temat zaawansowanych metod analizy, interpretacji i wartościowania różnego rodzaju tekstów w metodologii dotyczącej podejmowanego problemu badawczego (SD_WG05)

W zakresie umiejętności doktorant potrafi:

U1. definiować cel i przedmiot badań językoznawczych, formułować odpowiadającą ich specyfice hipotezę badawczą, twórczo stosować metody i narzędzia oraz wnioskować na podstawie uzyskanych wyników badań (SD_UW02)

U2. inicjować i prowadzić debatę, merytorycznie argumentując, wykorzystując własne poglądy oraz stanowiska i opinie innych autorów, formułując wnioski i dokonując spójnych podsumowań (SD_UK06)

U3. uczestniczyć w dyskursie naukowym jako autor językoznawczych publikacji naukowych

(SD_UK07)

U4. planować i realizować indywidualne przedsięwzięcie badawcze (SD_UO01)

W zakresie kompetencji społecznych doktorant jest gotów do:

K1. krytycznej oceny dorobku językoznawstwa w zakresie podejmowanego problemu badawczego oraz własnego wkładu w rozwój praktykowanej przez siebie dyscypliny (SD_KK01)

K2. uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych

i praktycznych (SD_KK02)

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja zajęć promotora, prowadzenie wybranych ćwiczeń.

Zakres tematów:

Tematy zgodne z tematyką wybranych zajęć.

Metody dydaktyczne:

Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.