Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła filozofii 0400-DS3-2ZFI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Czytelnik, Warszawa 1983.

- A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, UNUM, Kraków 1992.

- G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

- M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.

- B. Russel, Problemy filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

- Wł. Stróżewski, Ontologia, Wydawnictwa Aureus oraz Znak, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

Doktorant, który zaliczył przedmiot:

a/ na poziomie wiedzy:

- zna i umie zdefiniować podstawowe pojęcia filozofii teoretycznej SD_W01, SD_W03,

- rozróżnia kierunki refleksji filozoficznej SD_W05,

(weryfikacja: egzamin ustny);

b/ na poziomie umiejętności:

- potrafi analizować teksty filozoficzne w perspektywie problematyki filozofii teoretycznej SD_U01, SD_U02, SD_U03, SD_U04,

- potrafi skomponować wypowiedź, posługując się terminologią filozoficzną SD_U06, SD_U08,

(weryfikacja: egzamin ustny);

c/ na poziomie kompetencji:

- ma świadomość wpływu myśli filozoficznej na rozwój cywilizacji europejskiej SD_K01, SD_K02, SD_K04,

- ma świadomość różnorodności punktów widzenia na dany problem i wynikającej stąd konieczności poszanowania opinii innych SD_K01, SD_K03,

- rozumie potrzebę ustawicznego poszerzenia wiedzy SD_K01,

(weryfikacja: egzamin ustny).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność),

- egzamin ustny.

Zakres tematów:

- Filozofia: dzieje pojęcia, zakres. Wiedza. Filozofia a nauki szczegółowe i religia.

- Trójkąt Platoński. Kierunki pytań filozoficznych.

- Byt.

- Drzewo Porfiriusza. Przyroda.

- Człowiek: duch – ciało.

- Absolut/ Bóg.

- Teoria poznania. Racjonalizm. Empiryzm. Poznanie a język.

- Prawda.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 14:10 - 15:40, sala 74
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 12:30 - 14:00, sala 74
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 17:15, sala 74
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 19:00, sala 151
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 17:15, sala 74
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 12:45 - 14:15, sala 74
Joanna Usakiewicz 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.