Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doskonalenie językowe D 0400-FA1-3FDM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Wybrane słowniki języka francuskiego, idiomatyczne.

Literatura uzupełniająca:

Wilczyńska W., Rabiller B., Francuski słownik pułapek językowych, Wiedza Powszechna 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student rozróżnia rejestry językowe w tekstach (K_W04, K_W13).

Sposoby weryfikacji: dyskusja na zajęciach

2. Student ma podstawową wiedzę o różnicach morfo-składniowych między językiem francuskim i polskim (K_W13).

Sposoby weryfikacji: dyskusja, tłumaczenie pisemne

UMIEJĘTNOŚCI

3. Student potrafi przetłumaczyć pisemnie rozbudowane zdania oraz krótkie teksty (K_U08, K_U09, K_U14).

Sposoby weryfikacji: tłumaczenie pisemne

4. Student potrafi poprawić błędy składniowe i stylistyczne w wykonanym tłumaczeniu (K_U08, K_U09, K_U14).

Sposoby weryfikacji: aktywność na zajęciach

KOMPETENCJE

5. Student samodzielnie rozwija i doskonali umiejętności językowe niezbędne w zawodzie tłumacza (K_K06).

Sposoby weryfikacji: aktywność na zajęciach, tłumaczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- tłumaczenia zdań i krótkich tekstów,

- aktywnego udziału w dyskusji na zajęciach,

- obecności (dopuszczalna 1 nieobecność , przekroczenie tego limitu kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu).

Zakres tematów:

Elementy translatoryki

Doskonalenie umiejętności samodzielnego tłumaczenia rozbudowanych zdań oraz krótkich tekstów. Problemy przekładowe wynikające z rozbieżności językowych. Analizowanie wykonanego tłumaczenia i autokorekta.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, tłumaczenie. Praca indywidualna, w parach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 4A
Jerzy Koniecko 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.