Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja oficjalna i handlowa w języku francuskim 0400-FA1-3KHF
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Michel Danilo, Odile Challe, Pierre Morel, Le français commercial, Presses Pocket, 1985.

Gaston Mauger, Jacqueline Charon, Le français commercial, Tome I, Larousse, Paris, 1975.

Jean-Luc Penfornis, français.com, CLE International, 2011.

Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter ego 4, Hachette, 2014

Jean-Luc Penfornis, Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE International, 2004:

Efekty uczenia się:

Absolwent zna,rozumie, potrafi:

KA6_UW1, formułować i rozwiązywać złożone problemy, dobierając odpowiednie metody i narzędzia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o języku i translatoryki

KA6_UW6,dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT)

KA6_UK1komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu językoznawstwa i translatoryki z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych

KA6_UK2 komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu wiedzy o uczeniu się i nauczaniu języków z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych

, KA6_UK4,brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich

KA6_UO1,planować i organizować pracę indywidualną i pracę w zespole

KA6_UU1 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium, elementy dyskusji, czytanie i analiza tekstu, redagowanie tekstu o charakterze oficjalnym. Słuchanie ze zrozumieniem wypowiedzi oficjalnej oraz formułowanie dialogu o charakterze oficjalnym

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, prac pisemnych (lettres officielles) i prezentacji.

Skala ocen:

55%-dst, 63%-dst plus, 71%-db, 79%-db plus, 87% bdb.

Zakres tematów:

1. Słownictwo związane z rynkiem pracy oraz poszukiwaniem pracy.

2. Cechy charakterystyczne stylu oficjalnego.

3. Curriculum vitae.

4. List motywacyjny.

5. Rozmowa o pracę. CO EO

6. Słownictwo związane z założeniem, rozwojem oraz upadłością formy.

7. List handlowy, nawiązane współpracy, zapytanie o cenę.

8. Zamawianie towaru, potwierdzenie zamówienia, wysyłka.

9. Reklamacja towaru, odpowiedź na reklamację.

10. Negocjacje handlowe. EO

11. Prośba o zapłatę, fakturę oraz o przedłużenie terminu płatności.

12. Reklama, tworzenie kampanii reklamowej. EO

13. Przygotowywanie przemówień oficjalnych. EO CO

14. Skróty w listach handlowych.

15. Tłumaczenie korespondencji handlowej.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, elementy dyskusji, czytanie i analiza tekstu, redagowanie tekstu o charakterze oficjalnym. Słuchanie ze zrozumieniem wypowiedzi oficjalnej oraz formułowanie dialogu o charakterze oficjalnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 4
Sara Moroz 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.