Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF3-umiejętności łączone 2 0400-FA1-3PNFU2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

„Alter Ego 4 +”, Marine Antier, Catherine Dollez, Hachette, 2011,

„Le vocabulaire français”, René Charles, Sylvie Steelandt, coll. Repères pratiques, Nathan, 2006 ;

„Les difficultés du français, dictionnaire”, Michel Braud, C&D, 1993 ;

„Le vocabulaire”, Sabrinelle Bédrane, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„S’exprimer avec logique”, Anne-Simone Dufief, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„Les méthodes du français”, D. Labouret, A. Meunier, Bordas, 1994 ;

„Production écrite niveaux C1/C2”, M. Causa, B. Mègre, Didier, 2008 ;

„Production écrite niveaux B1/B2”, D. Dupleix, B. Mègre, Didier, 2007 ;

„Le dico français/français”, Ph. Vandel, éd. J.-C. Lattès, 1993

„Guide d’expression écrite française à l’usage des étudiants polonais”, A. Lauga, F. Michelet, UAM, 2003 ;

« ORTHOGRAPHE, GRAMMAIRE, CONJUGAISON », F. Brunel et A. Valette, Armand Colin, 1993 ;

300 dictées progressives commentéesM. Grevisse, Duclot, 1982 ;Exercices de grammaire et de lexique à la base de 200 verbes français. Cours de perfectionnement, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków 1999..

Artykuły z prasy francuskiej, np. Le Point, Le Nouvel Observateur etc.

Efekty uczenia się:

1. Student zna zasady poprawnego stosowania łączników międzyzdaniowych.

K_W09

2.Student zna różnorodne style wypowiedzi i rejestry języka. K_W13

3.Student potrafi zrozumieć tekst pisany na poziomie B2/C1. K_U06, K_U09

4.Student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi pisemne. K_U01, K_U06, K_U08

5. Student potrafi zastosować struktury gramatyczne dla danego wypowiedzi. K_U08, K_U11, K_U12

6.Student potrafi dobrać właściwe struktury gramatyczne do danego tematu wypowiedzi. K_U07, K_U13

7.Student potrafi dobrać właściwy zestaw słownictwa do danego tematu wypowiedzi. K_U07, K_U13

8.Student potrafi dokonać analizy dokumentu pisanego także obejmujących słownictwo specjalistyczne. K_U06

9.Student potrafi współpracować w grupie i kierować pracą zespołu K_K02

10.Student rozumie wagę i wartość różnorodności kulturowej, światopoglądowej, ze względu na wiek, pochodzenie, orientację psychoseksualną itd. oraz znaczenie dyskusji na tematy różnorodności. K_K03, K_K07, K_K08

Sposoby weryfikacji: testy pisemne, ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie pisemne na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Student, który uzyskał ocenę pozytywną przystępuje do egzaminu z PNJF.

Obecność na zajęciach – dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Pozostałe student zalicza podczas dyżuru osoby prowadzącej zajęcia.

Zaliczone ćwiczenia: pozytywne zaliczenie testów cząstkowych ( ćwiczeń leksykalno-gramatycznych, dyktand oraz prac pisemnych). Pozytywna średnia ocen z kolokwiów.

Skala ocen:60% - dst, 70%- dst plus, 80%- db, 85% - db plus, 90%- bdb

Zakres tematów:

1. Pochodzenie.

2. Ciało.

3. Migranci.

4. Miasto.

5. Praca.

6. Zmysły.

7. Frankofonia.

8. Obywatelstwo.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, dyktanda, tłumaczenia. Rozumienie tekstu pisanego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 7
Jerzy Koniecko 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.