Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła literackiego-literatura romantyzmu 0400-PS1-2ADR
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kolejność tekstów w literaturze przedmiotu zgodna z układem tematycznym ćwiczeń.

L. Libera, W Szwajcarii. Studium o Juliuszu Słowackim, Kraków 2001. Tu: Alpejski cmentarz – „W sztambuchu Marii Wodzińskiej”. Student przedstawia prowadzącemu główne tezy interpretacyjne (notatka w punktach).

J. Brzozowski, Sens krymskiej podróży, w: Trzynaście arcydzieł romantycznych, pod red. E. Kiślak i M. Gumkowskiego, Warszawa 1996.

Z. Stefanowska, Próba zdrowego rozumu, Warszawa 2001. Tu: Rosja w „Ustępie” III części „Dziadów”.

D. Siwicka, Śmiech jowialny, w: Trzynaście arcydzieł romantycznych, pod red. E. Kiślak i M. Gumkowskiego, Warszawa 1996.

M. Kuziak, Norwidowskie „przedstawienie” w „Vade-mecum”, w: Liryka Cypriana Norwida, red. P. Chlebowski, W. Toruń, Lublin 2003, s. 211-238.

Z. Stefanowska, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993. Tu: Pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego.

Efekty uczenia się:

Zob. część A sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu uprawniają: obecność (dopuszczalne jest opuszczenie jednego spotkania; więcej niż 4 nieobecności skutkują niezaliczeniem ćwiczeń), aktywność (wypowiedzi studentów podczas zajęć); test końcowy i / lub inna forma wypowiedzi pisemnej - wyłącznie z zakresu lektur i opracowań zamieszczonych w części B sylabusa.

Zakres tematów:

1. Wiersz o nieobecnym

Juliusz Słowacki, W sztambuchu Marii Wodzińskiej. Najlepiej korzystać z edycji: Wiersze, oprac. J. Brzozowski i Z. Przychodniak, nowe wyd. krytyczne, Poznań 2005.

2. Cykl romantyczny

Adam Mickiewicz, Sonety krymskie

3. Rosja

Adam Mickiewicz, Ustęp Dziadów cz. III

4. Pielgrzymstwo polskie

Adam Mickiewicz, Księgi narodu i Księgi pielgrzymstwa polskiego

Juliusz Słowacki, Anhelli. Proszę korzystać z edycji: Poematy. Nowe wydanie krytyczne, tom I: Poematy z lat 1828-1839, oprac. J. Brzozowski i Z. Przychodniak, Poznań 2009. Interpretacja tylko na podstawie własnej lektury utworu, bez opracowań.

5. Teatralne i językowe gry w Pustakówce

Aleksander Fredro, Pan Jowialski

6. Norwidowski romantyzm: "Vade-mecum"

Cyprian Norwid, Za wstęp (Ogólniki); Fatum; Moralności; Pielgrzym.

7. Alegorie miejskich przestrzeni: "Vade-mecum"

Cyprian Norwid, Larwa; Stolica; Ironia; Syberie; Kółko; Grzeczność; Omyłka; Gadki; Nerwy; Ostatni-despotyzm.

8. Zajęcia zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Zob. część A sylabusa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 74
Katarzyna Sawicka-Mierzyńska 14/ szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 74
Katarzyna Sawicka-Mierzyńska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.