Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowy warsztat dziennikarza 0400-PS1-2CWD
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu tworzenia nowoczesnych, elektronicznych form przekazu informacji oraz ich publikacji w Internecie.

W efekcie zajęć student:

– definiuje gatunki dziennikarskie wykorzystywane w mediach elektronicznych,

– zna ograniczenia i zalety dziennikarskich form multimedialnych,

– nazywa i klasyfikuje podstawowe metody, techniki i narzędzia dziennikarstwa multimedialnego,

– zna i objaśnia zasady tworzenia dziennikarskich form multimedialnych.

Na tej podstawie student umie samodzielnie stworzyć i opublikować materiał dziennikarski na dowolny temat będący w zakresie jego zainteresowań, tj.:

– trafnie selekcjonuje najważniejsze informacje,

– racjonalnie dobiera formy, metody, techniki i narzędzia,

– opracowuje harmonogram jego realizacji,

– samodzielnie publikuje w Internecie.

Po zakończeniu zajęć student:

– posiada nastawienie na elastyczność w doborze form, metod, technik i narzędzi na etapie planowania i realizacji multimedialnych materiałów dziennikarskich,

– ma gotowość do współdziałania i dzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi,

– jest przekonany o istnieniu wielu alternatywnych dróg prowadzących do osiągania zakładanych celów.

....................................................................

Treści merytoryczne przedmiotu :

- zasady pracy w redakcji multimedialnej

- podstawy publikacji w Internecie

- selekcja informacji

- research/dokumentacja tematu

- multimedialne formy przekazu informacji

- podstawy opowiadania obrazem

- scenariusz i konstrukcja materiału dziennikarskiego

- realizacja video

- prezentacja informacji przed kamerą

- organizacja postprodukcji

- podstawy publikacji w Internecie.

Zakres dziedzinowy:

dziennikarstwo, komunikacja społeczna, media

Sposób realizacji:

Podczas trwania kursu studenci tworzą redakcję serwisu internetowego. Mają przydzielone zadania i realizują multimedialne materiały dziennikarskie. Po zatwierdzeniu przez prowadzącego najlepsze materiały są publikowane.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 91
Krzysztof Korotkich, Paweł Wojciechowski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.