Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowe przygotowanie publikacji do druku 0400-PS2-2CPP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- D. Cendrowska, Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, Warszawa 2006

- M. Kopertowska-Tomczak, ECDL. Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2011

- Kopertowska M., Sikorski W., Przetwarzanie tekstu. Poziom zaawansowany, Warszawa 2006

- Mazur A., Przetwarzanie tekstów, Katowice 2007;

- A. Orłowski, Przetwarzanie tekstu w edytorze Word, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

- Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, tłum. D. Dziewońska, Kraków 2008;

Efekty uczenia się:

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, dostrzega konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Potrafi samodzielnie przygotować i stworzyć warsztat pracy z tekstem przy użyciu komputera

Potrafi rozpoznawać, dopasować oraz zastosować program komputerowy do pracy z tekstem.

(ocena poziomu opanowania problemu na podstawie obserwacji oraz samodzielnie przygotowanej pracy)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne nieobecności: 1), aktywność, znajomość treści omawianych tematów;

W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby nieobecności, obowiązuje zaliczenie danego tematu podczas dyżuru prowadzącego zajęcia.

Samodzielne przygotowanie składu, publikacja w formacie pdf lub mobi.

Zakres tematów:

1) ćwiczenia wstępne:

a) omówienie warunków zaliczenia przedmiotu

b) przygotowanie tekstu w procesorze tekstowym (MS Word):

– usunięcie zbędnych znaków formatujących przy pomocy wymian automatycznych (w szczególności wielokrotnych spacji, tabulatorów, pustych wierszy);

– usunięcie formatowania paragrafów przy pomocy stylów innych niż normalny;

– usunięcie automatycznych wyliczeń;

– konwersja przypisów dolnych na końcowe;

c) podstawy obróbki map bitowych (Adobe Photoshop) – import zdjęć cyfrowych, skanowanie materiałów analogowych, kadrowanie i skalowanie; korekcja koloru; retuszowanie; fotomontaż;

2) podstawy typografii. Typy krojów pisma

a) przygotowanie do składu tekstu (wyznaczanie formatu, kolumny, projekt publikacji):

a) prozy – (konwersja formatów, automatyczne wymiany, autokorekta, definiowanie i stosowanie stylów typograficznych), wyrównywanie kolumn, przygotowanie stron wzorcowych (żywej paginy, automatycznego numerowania stron);

b) wiersza – czynności jak wyżej; dodatkowo wyrównywanie kolumn ze środkowaniem bloku wiersza na optycznej osi kolumny;

3) skład tekstu z aparatem krytycznym, anatomia tekstu źródłowego

dodatkowo nauka wyznaczania stylów i wyrównywanie kolumn z przypisami dolnymi, indeksów oraz spisów (treści, ilustracji itp.), różnicowanie stylów dla poszczególnych części publikacji; używanie skrótów klawiaturowych,

4) skład tekstu z tabelami i ilustracjami; strukturalizacja dokumentu

– czynności jak wyżej; dodatkowo nauka formatowania tabel, przygotowanie, importowanie i wyrównywanie ilustracji;

5) zasady projektowania i wykonania okładki

– obliczanie objętości publikacji, wymiarów okładki miękkiej ze spadami; przygotowanie, import i wyrównanie elementów graficznych; podstawy obsługi programów graficznych (Corel, Adobe);

6) projektowanie i wykonanie akcydensów:

plakat, kalendarz, druk ulotny (np. wkładka reklamowa, zakładka, opaska itp.);

7) prace wykończeniowe, eksport publikacji do drukarni:

eksportowanie gotowej publikacji do formatu zamkniętego (pdf, mobi) do druku i rozpowszechniania w postaci elektronicznej.

Metody dydaktyczne:

Cele przedmiotu: wskazanie sposobów realizacji zaleceń redakcji technicznej w cyfrowym procesie przygotowania publikacji do druku; wykształcenie umiejętności posługiwania się wybranym oprogramowaniem DTP; ćwiczenia w komputerowym przygotowaniu publikacji przekazywanej do druku cyfrowego oraz omówienie i prezentacja procesów przygotowania form dla druku analogowego

Praca indywidualna

prezentacje-wykład-obserwacja

ćwiczenia w grupie oraz indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 54
Mariusz Leś 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.