Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju osobistego nauczycieli 380-DS5-1HES
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

- Król-Fijewska M., Fijewski, P. (2013) Asertywność menadżera, PWE

- Stewart J. (red.) 2003 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

- Tokarz M. (2006) Argumantacja Perswazja Manipulacja, Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, GWP

Literatura uzupełniająca:

- Chełpa S., (2004) Witkowski T., Psychologia konfliktów, Moderator

- Dawson, R. (2000) Sekrety skutecznego przekonywania, Warszawa: Jacek Santorski & Co.

- Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2004) Dochodząc do TAK, Warszawa: PWE.

- Gmurzyńska, E., Morek, R. (2009) Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

- Griffin E. (2003) Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk, GWP

- Leary M., (2010) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

- Moore, W. (2009) Mediacje: praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

- Rządca, R., Wujec, P. (2001) Negocjacje, Warszawa, PWE.

Efekty uczenia się:

KA7_UO4 - Posiada kompetencje interpersonalne, pozwalające na budowanie relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia; buduje prawidłowe więzi w środowiskach społecznych (ocena aktywności w trakcie zajęć)

KA7_UU1 - Jest świadomy swojej roli w oddziaływaniu na zachowania i postawy dzieci/uczniów. (ocena aktywności w trakcie zajęć)

KA7_KR1 - Potrafi przeciwdziałać zjawisku wypalenia zawodowego. (kolokwium)

KA7_KR2 - Ustala obszary wymagające zmian i doskonalenia. (ocena pracy w trakcie zajęć)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności w trakcie zajęć (zaangażowanie w ćwiczenia) i pracy zaliczeniowej.

Minimalna frekwencja wymagana do uzyskania zaliczenia powyżej 50%. Zaliczanie nieobecności na podstawie prac pisemnych lub dodatkowej odpowiedzi ustnej w trakcie konsultacji.

Zakres tematów:

W trakcie zajęć uczestnicy rozwiną swoje kompetencje z zakresu:

- Wyrażania asertywnej krytyki,

- Asertywnej odmowy,

- Wysyłania komunikatów o charakterze pozytywnym

- Radzenia sobie w konflikcie

- Rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje (sposoby prowadzenia mediacji, etapy mediacji)

- Negocjacji (opracowanie batny, poznanie wybranych technik negocjacji, tworzenie optymalnych rozwiązań sytuacji kryzysowej)

- Autoprezentacji

- Argumentacji i prowadzenia dyskusji w grupie.

Metody dydaktyczne:

Praca w grupie, dyskusja grupowa, analiza przypadku, drama, gry symulacyjne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala A204
Marcin Kolemba 21/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala A204
Marcin Kolemba 22/ szczegóły
3 każdy czwartek, 17:10 - 18:40, sala A204
Marcin Kolemba 21/ szczegóły
4 co druga środa (parzyste), 12:00 - 13:30, sala C2.3
Halina Wróblewska 23/ szczegóły
5 co druga środa (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala C2.3
Halina Wróblewska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.