Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aparatura diagnostyki i terapii medycznej 0900-FM1-3ADT
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bogdan Pruszyński, Diagnostyka obrazowa, PZWL, Warszawa 2000,

2. Andrzej Z. Hrynkiewicz, Eugeniusz Rokita, Fizyczne metody diagnostyki medycznej, PWN, Warszawa 2013

3. Robert Cierniak, Tomografia komputerowa, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2000,

Efekty uczenia się:

Student

1. K_W16 uzyskuje rozszerzoną wiedzę w zakresie wykorzystania aparatury medycznej do diagnostyki i terapii,

2.K_W23 zna zasadę działania urządzeń wykorzystywanych do diagnostyki i terapii medycznej,

3. K_W24 ma wiedzę z zakresu oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, ze szczególnym uwzględnieniem tkanki ludzkiej,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie oceny z egzaminu ustnego

Zakres tematów:

• Podstawowe testy analityki medycznej oraz zasady działania aparatury do nich wykorzystywanej (morfologia krwi, biochemia, poziom glukozy w płynach ustrojowych, wykorzystanie polarymetru i urometru).

• Fizyczne podstawy elektrokardiografii.

• Fizyczne podstawy ultrasonografii.

• Fizyczne podstawy rentgenodiagnostyki z dokładnym omówieniem zasad działania aparatu RTG.

• Podstawy działania tomografu rentgenowskiego.

• Pozytronowa Tomografia Emisyjna

• Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w obrazowaniu medycznym.

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej, praca własna studenta w domu;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:00 - 9:45, sala 2025
Piotr Zaleski 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.