Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 0900-FG1-3SED
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura zalecana:

1. W zależności od tematu pracy, wymagań opiekuna pracy dyplomowej.

Literatura dodatkowa:

1. Krystyna Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

2. January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

• rozumie formalną strukturę podstawowych teorii fizycznych, potrafi użyć odpowiednich narzędzi matematycznych do ilościowego opisu zjawisk z wybranych działów fizyki (K_W07),

• umie przygotować opracowanie, w tym także adresowane do masowego odbiorcy dotyczące badań w zakresie poznanych działów fizyki, wykorzystując uzyskaną wiedzę oraz literaturę i zasoby Internetu (K_U02),

• zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych (K_K01),

• rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób (K_K03),

• potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych (K_K05),

• potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizyki i jej zastosowań, rozumie społeczne aspekty zastosowań fizyki oraz związaną z tym odpowiedzialność (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane jest merytoryczne przygotowanie do wygłoszenia referatu oraz sposób jego przygotowania (zasób użytych środków, przejrzystość treści) i wygłoszenia (płynność prezentacji, sposób mówienia).

Zakres tematów:

- omówienie struktury pracy dyplomowej,

- przypomnienie zasad poprawnej edycji dokumentów z wykorzystaniem pełnych możliwości edytora tekstów (style rozdziałów pracy, spis treści, odsyłacze do literatury, odsyłacze do fragmentów pracy, itp.),

- podkreślenie znaczenia automatyzacji wybranych struktur w dokumencie (numerowanie rysunków, tabel, wzorów, pozycji literaturowych),

- właściwe korzystanie z własności intelektualnych innych osób (cytowania),

- tematy prezentacji studenckich - w zależności od tematyki realizowanych prac licencjackich.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne postępów w realizowanych pracach licencjackich (2-3 prezentacje w ciągu semestru), dyskusja nad referatami,

konsultacje z promotorami prac, konsultacje z prowadzącym zajęcia, praca własna w bibliotece i w domu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:00 - 14:30, (sala nieznana)
Krzysztof Gawryluk, Wojciech Olszewski, Andrzej Pisarski, Cezary Walczyk 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.