Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia 0700-BS1-1AL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. Bednarski M., Wiklin J., Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. naukowa Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

4. Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

Literatura uzupełniająca:

5. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

6. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016

7. Rekowski M., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia, Poznań 2011

Efekty uczenia się:

Zaliczenie pisemne : 1EKO_W01, 1EKO_W02, 1EKO_U01, 1EKO_U02

Uczestnictwo w dyskusji na wykładach: 1EKO_W01, 1EKO_W02, 1EKO_U01, 1EKO_U02, 1EKO_U03, 1EKO_K01, 1EKO_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

Ocena końcowa:

60-65% – ocena: dostateczny, 66-70% – ocena: dostateczny plus, 71-80% – ocena: dobry, 81-90% – ocena: dobry plus, 91-100% – ocena: bardzo dobry

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii jako nauki

Etymologia nazwy "ekonomia". Gospodarka jako przedmiot badań

ekonomii. Aspekty działalności gospodarczej. Podmioty działalności gospodarczej. Rzadkość zasobów i problem wyboru. Zasada racjonalnego gospodarowania.

Temat 2. Rynek i jego elementy

Pojęcie i funkcje rynku. Istota popytu. Cenowe i pozacenowe czynniki popytu. Paradoksy popytu. Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw. Istota podaży. Pozacenowe determinanty podaży.Istota mechanizmu rynkowego i jego niedoskonałości.

Temat 3. Teoria równowagi i popytu konsumenta

Użyteczność całkowita i krańcowa. Prawa Gossena. Kryterium wyboru i nadwyżka konsumenta. Krzywa obojętności i mapa obojętności. Optimum konsumenta.

Temat 4. Modele konkurencji. Interwencjonizm państwowy.

Formy organizacji rynku.

Temat 5. Optimum przedsiębiorstwa

Istota optimum ekonomicznego. Warunki równowagi przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie. Próg rentowności. Koszty produkcji.

Temat 6. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych

Metodologiczne aspekty analizy ekonomicznej. Makroekonomia a mikroekonomia. Główne problemy makroekonomiczne. Agregaty w gospodarce: nakłady i efekty w gospodarce współczesnej. Popyt zagregowany i jego składniki. Struktura gospodarki.

Temat 7. Mechanizm ekspansji gospodarczej

Wzrost a rozwój gospodarczy. Pomiar wzrostu i rozwoju gospodarczego. Czynniki (i bariery) ekspansji gospodarczej.

Temat 8. Cykliczność w procesie wzrostu gospodarczego

Typy wahań gospodarczych. Istota i przyczyny cyklicznego rozwoju gospodarki. Rodzaje cykli koniunkturalnych. Wskaźniki koniunktury gospodarczej.

Temat 9. Rola państwa w gospodarce

Funkcje państwa w gospodarce. Cele interwencji i rodzaje interwencjonizmu. Argumenty za i przeciw interwencjonizmowi.

Temat 10. Makroekonomiczne polityki państwa.

Cel i funkcje polityki pieniężnej. Geneza pieniądza. Istota pieniądza. Funkcje i rodzaje pieniądza. Siła nabywcza pieniądza i jej zmiany; inflacja. Banki i ich rola w gospodarce. Mechanizm kreacji pieniądza w gospodarce. Istota procentu i stopy procentowej. Instrumenty polityki monetarnej. Przedmiot, podmiot oraz zakres polityki fiskalnej. Deficyt budżetowy i dług publiczny.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacja Power Point

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 229
każda środa, 16:15 - 18:30, sala 229
Zofia Karczewska 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.