Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy - j.francuski 340-AS1-1LEKF
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia,

wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

Materiały własne prowadzącej i adaptowane z innych podręczników.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu (sem.1 i 2) student powinien:

H1A_U07: Potrafić porozumiewać się w sposóbb elementarny z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku francuskim, zgodnie z wymaganiami określonymi na poziomie minimum A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. - weryfikacj w toku wypowiedzi ustnych

H1A_U08: Posiadać umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku obcym, zgodne z wymaganiami określonymi na poziomie minimum A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - kolokwia kontrolne, prace redakcyjne.

H1A_U09: Posiadać umiejętność przygotowania krrótkich wystąpień ustnych w języku francuskim, zgodne z wymaganiami określonymi na poziomie minimum A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - ocena z przygotowania do zajęć oraz na podst. wyp. ustnych.

H1A_K02: Umieć współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - obserwacja nauczyciela, ocena realizacji zadań i prac w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Student jest oceniany:

- w trybie ciągłym (prace cząstkowe, samodzielne i w parach) i na podstawie kolokwiów i prac pisemnych: minimum 2-4 (prace) i 1-2 kolokwia w semestrze.

- na podst. aktywności i obecności na zajęciach (warunek konieczny: nieprzekraczanie dozwolonej liczby 2 nieusprawiedliwionych nieob.).

Zaliczenia na ocenę po I i II semestrze.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie minimum 55% z puli punktów przyznawanych za poszczególne prace i zadania oraz unormowana kwestia nieobecności na zajęciach.

Semestr II w r.ak. 2019-2020 kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie średniej z ocen.

Prace i wejściówki wykonane w trybie stacjonarnym: waga 100%

Prace wykonane w trybie zdalnym: waga 90%

Kolokwium online w czasie rzeczywstym: waga 100%

Zaliczenie na ocenę po 2 semestrze wg.skali:

DST od 55%, DST+ od 63%, DB od 71%, DB+od 79%, BDB od 87%

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Jedni i drudzy - przedstawianie się, formuły grzecznościowe,

2. Uzyskiwanie informacji o innych (tworzenie pytań, typy pytań)

3. Tutaj i tam - rezerwacje hotelowe, wskazywanie drogi.

3. Powiedz mi kim jesteś - rodzina, zawody,

4. W naszej rodzinie: przekazywanie wiadomości i informacji o wydarzeniach z życia rodziny.

5. Każdy ma swój rytm - godziny, pory doby, miesiące i dni.

6. Opowiadanie o rytmie dnia, zajęciach i czynnościach codziennych.

7. Wyjścia ("Sorties": kino, teatr, koncert, dyskoteka itp.)

8. Swięta i tradycje we Francji i Polsce: zwyczaje, przeszłość.

Metody dydaktyczne:

Metody: komunikacyjna, poznawcza, podająca, zadaniowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 19
Ewa Parfieniuk, Agnieszka Bartnicka-Link 20/999 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 20
0/999 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.