Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy - j.rosyjski 340-AS1-1LEKR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2013.

Wiatr-Kmieciak M., Wujec S., Вот и мы 1, Warszawa 2008.

Wrzesińska A., От А до Я, Łódź 2013.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1: Zna i rozumie zjawiska, procesy i systemy językowe oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi - test kontrolny, praktyczne ćwiczenia

KA6_WG4: Zna i rozumie terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa - test kontrolny

KA6_WG9: Zna i rozumie podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji - ocena pracy w trakcie zajęć

KA6_WK1: Zna i rozumie problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją i ich powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji - wypowiedź ustna, test kontrolny

KA6_WK3: Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego - obserwacja nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Фонетика и орфография (Fonetyka i ortografia). Nazwy przedmiotów z najbliższego otoczenia, nazwy członków rodziny i zwierząt, zwroty powitalne i pożegnalne, nazwy dni tygodnia.

2. О себе (O sobie) Autoprezentacja, zainteresowania.

3. Где живёшь? (Gdzie mieszkasz?) Nazwy państw, narodowości.

4. Числа в нашей жизни (Liczby w naszym życiu). Określanie czasu i miejsca zdarzeń. Określanie wieku.

5. Внешность (Wygląd zewnętrzny). Słownictwo charakteryzujące wygląd człowieka.

6. Поездка (Wyjazd). Słownictwo związane z podróżą.

7. Разговор дома (Rozmowa w domu). Słownictwo dotyczące domu i jego wyposażenia. Obowiązki domowe.

8. Ложные друзья переводчика (Fałszywi przyjaciele tłumacza). Pary słów podobnie brzmiących, ale mających inne znaczenie.

9. День из жизни студента (Dzień z życia studenta). Czynności wykonywane w ciągu dnia.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, Budynek Instytutu Neofilologii, sala 9
Anna Kulik 20/999 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:40 - 11:10, Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii, sala 131
Anna Kulik 7/999 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.