Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do fizyki 390-FG1-1WDF
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, t. 1-5, PWN, Warszawa 2003

J. Walker, Podstawy Fizyki, Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2005

L. W. Tarasow, A. N. Tarasowa, Jak rozwiązywać zadania z fizyki, Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995

H. Szydłowski „Pracownia fizyczna wspomagana komputerem", Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003

P. Lesiak, D.Świsulski ”Komputerowa technika pomiarowa w przykładach” Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Student:

K_W03 uzyskuje świadomość wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych oraz świadomość niepewności eksperymentalnych,

K_W09 zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych, zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu mechaniki,

K_W15 zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych, zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu optyki i fizyki elektromagnetycznych zjawisk falowych,

K_U24 umie wykorzystywać narzędzia komputerowe do rozwiązywania problemów matematyki i fizyki, w tym środowiska informatyczne do analizy danych, obliczeń numerycznych i symbolicznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie oceny, która uwzględnia:

• merytoryczne przygotowanie do eksperymentu, w tym rozumienie działania zestawu doświadczalnego,

• konfiguracja programu komputerowego oraz kalibracja czujników układu pomiarowego

• rzetelność przeprowadzonych pomiarów,

• sposób opracowania wyników i dyskusji błędów pomiarowych,

• zdolność do współpracy w zespole laboratoryjnym,

• umiejętność korzystania z zasobów literatury i Internetu,

• zdolność do kierowania pracą zespołu laboratoryjnego, w tym przyjmowanie odpowiedzialności za realizowane zadania,

• kreatywność w podejściu do realizowanych zadań doświadczalnych.

Zakres tematów:

• Wprowadzenie do zasad korzystania z przyrządów i komputerowych zestawów laboratoryjnych. Zasady pracy w laboratorium oraz BHP. Przekazanie informacji na temat źródeł literaturowych oraz strony internetowych poświęconej laboratorium.

• Zapoznania się z oprogramowaniem do obsługi komputerowo wspomaganych zestawów doświadczalnych.

• Zapoznania się z oprogramowaniem do analizy, przetwarzania oraz obróbki danych pomiarowych.

• Badanie zależności między wielkościami fizycznymi na przykładzie wahadła matematycznego.

• Wyznaczenie niepewności pomiarowych.

• Rejestracja i badanie ruchu ciał z uwzględnieniem sił tarcia i oporu przy zastosowaniu mobilnych narzędzi teleinformatycznych.

• Komputerowa analiza sygnałów w celu wyznaczenia parametrów ruchu.

• Badanie drgań tłumionych w układzie wahadła sprężynowego.

• Rozkładanie wektorów na składowe za pomocą układu z czujnikami pomiaru siły.

• Badanie procesów ładowania i rozładowania kondensatora w układzie RC.

• Badania drgań w układzie RLC

• Badanie zjawisk rezonansowych.

• Wyznaczenie prędkości dźwięku.

• Komputerowe sterowanie w układzie automatycznej regulacji

Metody dydaktyczne:

Pracując w zespole laboratoryjnym, studenci wykonują, wskazane przez prowadzącego eksperymenty. Prowadzący wyznacza studenta kierującego przebiegiem eksperymentu, odpowiedzialnego za opracowanie wyników i przygotowanie sprawozdania. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych umożliwia się studentom modyfikację zestawu doświadczalnego lub samodzielne przygotowanie eksperymentu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:00 - 10:30, sala 2021
Luba Uba 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.