Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka angielskiego 390-FS2-1LJA
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Materiały autorskie prowadzącego

Literatura specjalistyczna:

Academic Vocabulary in Use – Michael McCarthy, Felicity o’Dell, Cambridge

The Complete Guide to TOEFL - Bruce Rogers, Thomson / Heinle

Harrison, R. (2011).

Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007).

- artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców I serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com, www.euronews.net;education.about

breakingnewsenglish.com education

https://en.wikibooks.org/wiki

- Ted.com

- kurzgesagt

Efekty uczenia się:

Absolwent

K_W14 zna zasady oraz narzędzia ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zna zasady korzystania z zasobów informacji patentowej

K_W15 zna ogólne zasady komercjalizacji wyników badań oraz zasady przedsiębiorczości indywidualnej

K_W16 rozumie związek badań podstawowych w zakresie fizyki z zastosowaniami w praktyce, w tym, o ile specjalność to przewiduje, z zastosowaniem w praktyce medycznej

K_U16 umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z fachowej literatury i zasobów Internetu -w tym źródeł w języku angielskim - w od niesieniu do wybranych problemów matematyki i informatyki

K_U17 umie z poszanowaniem praw własności intelektualnej, korzystać z narzędzi komputerowych dostępnych w zasobach internetu

K_U18 potrafi przygotować i zrealizować wystąpienie publiczne w języku polskim lub angielskim dotyczące bieżących problemów fizyki lub fizyki medycznej o ile specjalność to przewiduje

K_U19 umie posługiwać się językiem angielskim – zgodnie z wymaganiami poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U20 umie zidentyfikować typ ciała stałego na podstawie eksperymentu z wykorzystaniem rozpraszania promieniowania, o ile specjalność to przewiduje

K_K01 ma świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu, szczególnej odpowiedzialności za rzetelne prowadzenie prac badawczych i prezentacji ich wyników oraz o ile specjalność to przewiduje, ma świadomość szczególnej odpowiedzialności wobec pacjentów i personelu służby zdrowia z racji nabytej wiedzy i kompetencji z zakresu fizyki medycznej,

K_K04 potrafi działać w myśl zasad przedsiębiorczości

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów, testów, kartkówek, prac pisemnych,

- obecność i aktywny udział w zajęciach.

- zaliczenie na ocenę pozytywną modułów e-learning

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec I semestru;

egzamin (część ustna) po zaliczeniu 1 semestru.

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zakres tematów:

Zagadnienia dotyczące dziedziny fizyki

1. Praca ze słownictwem akademickim.

2. Umiejętności akademickie: nauczanie online.

3. Opisywanie faktów, liczb, diagramów, grafów.

4. Analiza wyników badań. Raporty.

5. Przedstawienie argumentów, wyników badań.

6. Porównywanie faktów,klasyfikowanie, opis problemów.

7. Streszczanie tekstów naukowych.

8. Czytanie selektywne i szczegółowe tekstów naukowych.

9. Spójność akademicka. Konsekwencje plagiatu.

10. Prowadzenie spotkań. Zwroty związane z wyrażaniem opinii, (nie)zgadzaniem się z rozmówcą.

11. Pisanie abstraktów artykułów naukowych i popularnonaukowych.

12. Czytanie literatury specjalistycznej.

13. Brachyterapia

Zagadnienia e-learningowe:

1. 5 faktów o kształcie fizyki

2. Stephen Hawking warns about artificial intelligence.

3. Chandra’s observatory.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, konwersacje, praca w grupie, dyskusja, prace pisemne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:00 - 13:30, sala 2004
Agnieszka Górska 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.