Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia materiałów 0200-CS1-3CHM
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://chemia.biol-chem.uwb.edu.pl/pracownicy/agnieszka-zofia-wilczewska-22/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wyjaśnia podstawowe zasady i teorie w zakresie chemii materiałów. Posługuje się terminologią i nomenklaturą chemiczną związaną z materiałami takimi jak tworzywa polimerowe, ceramika, stopy, materiały specjalnego przeznaczenia. Objaśnia związki pomiędzy budową molekularną a właściwościami makroskopowymi otaczającej materii. Wymienia właściwości oraz sposoby przemysłowego otrzymywania i analizy produktów chemicznych i materiałów specjalnego przeznaczenia. Operuje podstawowymi metodami obliczeniowymi w rozwiązywaniu typowych problemów z zakresu chemii w trakcie wykonywania zajęć laboratoryjnych dotyczących syntezy i pomiarów właściwości różnych materiałów. Operuje podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metodami i technikami ergonomii potrzebnymi przy organizacji warsztatu pracy. Posiada umiejętność syntezowania, izolowania, oczyszczania i tworzyw polimerowych. Posługuje się aparaturą naukową i sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów chemicznych. Interpretuje wyniki z przeprowadzonych eksperymentów, sporządza sprawozdania.

Ocena przygotowania studenta do zajęć laboratoryjnych – odpowiedź ustna w trakcie ćwiczeń, zaliczenie praktyczne zadań podczas zajęć; ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadania laboratoryjnego – dokumentowane w sprawozdaniu z zadania laboratoryjnego oraz sprawdzianem testowym po zaliczeniu sprawozdań. Egzamin pisemny i/lub ustny na ocenę.

K_W01, K_W02, K_W05, K_W1, K_U09, K_K01 K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_K06, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Ocena postępów podczas zajęć, zaliczenie pisemne w postaci kolokwium na każdych zajęciach oraz pisemne w postaci sprawozdań.

Student jest dopuszczony do egzaminu po zaliczeniu sprawozdań i kolokwiów z laboratorium na minimum 50% punktów.

Zakres tematów:

Ćwiczenia:

Polimeryzacja rodnikowa: w masie (metakrylanu metylu, styrenu), polimeryzacja w roztworze (badanie kinetyki reakcji), polimeryzacja w zawiesinie (perełkowa polimeryzacja styrenu). Otrzymywanie żeli polimerowych i omówienie możliwości ich modyfikacji. Porównanie właściwości polimerów liniowych i usieciowanych.

Reakcje polikondensacji: otrzymywanie fenoplastu, żywicy mocznikowo-formaldehydowej (w środowisku zasadowym i kwaśnym). Właściwości i zastosowanie polikondensatów.

Degradacja polimerów jako przykład recyklingu chemicznego: termiczna depolimeryzacja poli(metakrylanu metylu) i polistyrenu, chemiczna degradacja PET Omówienie innych metod recyklingu.

Badanie właściwości i modyfikacja polimerów: otrzymywanie folii i włókien z poli(alkoholu winylowego), otrzymywanie papieru pergaminowego z bibuły, sieciowanie i barwienie żywicy epoksydowej EPIDIAN 5, badanie właściwości kauczuku i różnych produktów z polistyrenu. Porównanie właściwości tworzyw sztucznych z innymi materiałami takimi jak szkło, ceramika, metale, stopy.

Identyfikacja tworzyw sztucznych: spalanie, wyznaczanie gęstości, badanie rozpuszczalności. Analiza tworzyw: mikroskopia skaningowa AFM i STM, TEM.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne polegające na wykonaniu eksperymentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 15:15 - 18:15, sala 1104
Iwona Misztalewska-Turkowicz, Urszula Klekotka 10/ szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:15 - 18:15, sala 1104
Iwona Misztalewska-Turkowicz, Urszula Klekotka 10/ szczegóły
3 co drugi czwartek (parzyste), 12:00 - 15:00, sala 1104
Karolina Markiewicz, Urszula Klekotka 10/ szczegóły
4 co drugi czwartek (nieparzyste), 12:00 - 15:00, sala 1104
Karolina Markiewicz, Urszula Klekotka 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.