Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna I 0200-CS1-2CHOR1
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Mastalerz P. Podręcznik chemii organicznej, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław, 1998. McMurry J. Chemia organiczna, T. 1-5, PWN, Warszawa, 2005. Morrison R.T., Boyd R.N. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2009.

Morris D.G. Stereochemia, PWN, Warszawa, 2008.

Literatura uzupełniająca:

Molonely M.G. Mechanizmy reakcji związków organicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2007.

Eames J., Peach J.M. Stereochemia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008.

Mastalerz P. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1984.

March J. Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 1975.

Efekty uczenia się:

Posiada podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy prostych związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji oraz umie wykorzystać tę wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

K_W02 i K_W04 - sprawdziany pisemne (kolokwia), ocena aktywności w trakcie zajęć.

Warunki zaliczenia: zaliczone wszystkie kolokwia, oraz obecność na zajęciach (możliwa nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach).

Zakres tematów:

Ćwiczenia i zadania dotyczące nomenklatury związków organicznych.

Ćwiczenia i zadania dotyczące rodzajów izomerii. Izomeria optyczna. Chiralność i centrum stereogeniczne. Konfiguracja względna i absolutna.

Ćwiczenia i zadania dotyczące nomenklatury i reakcji alkanów, alkenów i węglowodorów aromatycznych.

Ćwiczenia i zadania dotyczące nomenklatury i reakcji chlorowcopochodnych węglowodorów.

Ćwiczenia i zadania dotyczące nomenklatury i reakcji alkoholi.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- problemowe i praktyczne (konwersatorium).

- podające (konsultacje objaśniające).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:15 - 9:45, sala 2003
Agnieszka Wojtkielewicz 20/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, sala 2003
Agnieszka Wojtkielewicz 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.