Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna I 0200-CS1-2CHOR1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Vogel A. I. Preparatyka organiczna, WNT, Warszawa, 2006.

2) Bochwic B. (red) Preparatyka organiczna, PWN, Warszawa, 1975.

3) Kowalski P. Laboratorium chemii organicznej. Techniki pracy i przepisy BHP, WNT, Warszawa, 2004.

4) Wróbel J. T. (red) Preparatyka i elementy syntezy organicznej, PWN, Warszawa, 1983.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych technik izolacji i oczyszczania związków organicznych, oznaczania wybranych właściwości fizykochemicznych; opanował umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej; nauczył się planowania i obserwacji eksperymentów, wyciągania z nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej. Posiada wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego posługiwania się chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych oraz umiejętność stosowania tej wiedzy w pracy laboratoryjnej; potrafi pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

K_W07 i K_W13 - sprawdziany pisemne (wejściówki przed ćwiczeniami laboratoryjnymi),

K_U02, K_U04 - ocena pracy studenta w trakcie zajęć laboratoryjnych, ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń,

K_K03 i K_K05 - ocena pracy studenta w trakcie zajęć laboratoryjnych.

Kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach.

- wykonanie wszystkich ćwiczeń,

- sporządzenie sprawozdań z ćwiczeń,

- zaliczenie sprawdzianów pisemnych.

Zakres tematów:

1) Chromatografia:

a) kolumnowa - rozdział mieszaniny barwników naturalnych,

b) cienkowarstwowa: badanie składu barwników roślin zielonych, rozdział mieszanin aminokwasów, rozdział mieszanin izomerów nitroaniliny.

2) Ekstrakcja:

a) ekstrakcja z produktów naturalnych przy użyciu aparatu Soxhleta,

b) ekstrakcja prosta jodu z jodku potasu,

c) rozdział mieszanin: kwas, zasada, substancja obojętna

3) Destylacja:

a) prosta,

b) frakcyjna,

c) azeotropowa,

d) z parą wodną,

e) pod zmniejszonym ciśnieniem.

4) Krystalizacja:

a) z wody,

b) z rozpuszczalnika organicznego.

5) Strącanie rozpuszczalnikiem.

6) Sublimacja związków nieorganicznych i organicznych.

7) Analiza związków organicznych pod względem składu pierwiastkowego i rodzaju grup funkcyjnych.

8) Preparat.

Metody dydaktyczne:

1) Ćwiczenia laboratoryjne - poznawanie metod izolacji oraz oczyszczania związków organicznych. Przeprowadzanie reakcji chemicznych wybranych związków organicznych, w celu poznania ich struktury chemicznej.

2) Pokazy z objaśnieniem.

3) Dyskusja dydaktyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 16:15, sala 1100
Urszula Kiełczewska 10/ szczegóły
2 każdy piątek, 11:45 - 15:15, sala 1100
Aneta Baj, Barbara Seroka 10/ szczegóły
3 każdy piątek, 8:00 - 11:30, sala 1100
Agnieszka Hryniewicka 11/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:45 - 15:15, sala 1100
Dorota Czajkowska-Szczykowska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.