Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka 0200-BS1-2GEN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Charon K. M., Świtoński M. 2008. Genetyka zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Sadakierska – Chudy A., Dąbrowska G., Goc A. 2004. Genetyka ogólna. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

3. Drewa G., Ferenc T. 2011. Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Elsevier ISBN: 978-83-7609-295-9

Literatura uzupełniająca:

1. Węgleński P. (red.) 2012. Genetyka molekularna, PWN, Warszawa.

2. Artykuły polecone przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje zasady dziedziczenia cech oraz podłoże zmienności organizmów żywych.

2. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu zasad dziedziczenia, zmienności organizmów i zastosowań genetyki.

3. Student objaśnia znaczenie genetyki, inżynierii genetycznej i biotechnologii w medycynie, rolnictwie i hodowli.

Sposób weryfikacji:

egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin pisemny podsumowujący przedmiot (krótkie pytania otwarte, pytania zamknięte)

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia genetyczne i zasady dziedziczenia. Podziały kom órkowe.

2. Organizmy modelowe w genetyce. Drosophila melanogaster i zasady jej hodowli.

3. Dziedziczenie mendlowskie. Allele wielokrotne.

4. Współdziałanie genów w wytwarzaniu różnych cech organizmów – przykłady zwierząt i roślin hodowlanych

5. Determinacja płci u człowieka, myszy, muszki owocowej. Chromosomowe typy dziedziczenia płci. Regulacja aktywności genów związanych z chromosomem X.

6. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, związanych z płcią i ograniczonych do płci.

7. Dziedziczenie cech ilościowych. Zmienność ciągła. Geny kumulatywne i model dziedziczenia poligenowego. Transgresja.

8. Dziedziczenie cech sprzężonych. Tworzenie map sprzężeniowych.

9. Zmienność mutacyjna – molekularne mechanizmy mutacji.

10. Mutacje spontaniczne i indukowane. Mutacje punktowe

11. Mutacje chromosomowe i genomowe. Specjacja przez poliploidyzację

12. Mutageny. Podłoże genetyczne nowotworów

13. Dziedziczenie pozajądrowe u Eucaryota.

14. Inżynieria genetyczna i komórkowa. Banki genów. Biotechnologia w przemyśle farmaceutycznym, medycynie, hodowli roślin i zwierząt. Somatyczna terapia genowa.

15. Genetyka klasyczna a epigenetyka. Przełączniki epigenetyczne.

Metody dydaktyczne:

1. wykład z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Banaszek 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.