Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.1 350-HS1-1JRW1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2013.

Wiatr-Kmieciak M., Wujec S., Вот и мы 1, Warszawa 2008.

Wrzesińska A., От А до Я, Łódź 2013.

Efekty uczenia się:

P6S_WG7: Rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym - testy kontrolne, ćwiczenia praktyczne

P6S_UK4: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku obcym, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze problematyki - ocena aktywności w trakcie zajęć

P6S_UK8: Komunikuje się na poziomie A2 ESOKJ w jednym wybranym języku wschodnioeuropejskim - ocena wypowiedzi ustnej

P6S_KR1: Jest gotów do stosowania zasad etycznych - praca domowa

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Фонетика и орфография (Fonetyka i ortografia). Nazwy przedmiotów z najbliższego otoczenia, nazwy członków rodziny i zwierząt.

2. О себе (O sobie) Autoprezentacja, zainteresowania.

3. Где живёшь? (Gdzie mieszkasz?) Nazwy państw, narodowości.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 129
Anna Kulik 10/ szczegóły
2 każdy wtorek, 9:40 - 11:10, sala 131
Anna Kulik 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.