Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna 350-HS2-1TIN
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów, praca zbiorowa.

2. https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/darmowe-aplikacje-mobilne-ktore-kazdy-powinien-znac/41f8318

3. https://www.pcworld.pl/ranking/55-najlepszych-aplikacji-mobilnych,404292.html

4. https://prnews.pl/aplikacje-mobilne-nowy-wymiar-internetu-27732

5. https://www.dobreprogramy.pl/Urzadzenia-mobilne,Programy,Windows,883.html

6. http://www.excelszkolenie.pl/index.htm

7. Andy Wibbels, Prowadź blog! Przewodnik dla małych firm.

8. Tomek Tomczyk (Kominek), Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj.

9. http://mlodytechnik.pl/m-technik/28457-testujemy-aplikacje-dla-ucznia-i-studenta

10. http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl/podstrony/technologie.html

11. Izabela Kościów, Jak założyć bloga - poradnik dla początkujących.

Efekty uczenia się:

K_W13 - Pogłębienie wiedzy o źródłach informacji.

K_W15 - Rozumie powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk. Rozumie zastosowania metod i narzędzi innych dyscyplin naukowych w pracy historyka.

K_U01 - Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

K _U06 Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb własnych badań teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci.

K _U08 Systematyzuje informacje dotyczące nauk historycznych i pokrewnych, wykorzystując bibliografie, pomoce archiwalne i bazy danych, itp.

K _U10 Analizuje, interpretuje i prezentuje zebrane informacje w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie.

K _U11 Stosuje różnorodne, nowoczesne metody i techniki prezentacji wyników badań.

K _U16 Posiada rozwinięte umiejętności w zakresie poprawnego komentowania, opatrywania przypisami oraz przygotowania do publikacji tekstów, zgodnie z kanonami krytyki przyjętymi w wybranej dziedzinie nauk historycznych.

K _U21 Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi oceniać i opracowywać.

K _K05 Ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólno humanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), aktywność (konieczna lektura i przygotowanie się do zajęć w domu), wykonanie trzech prac indywidualnych i jednej grupowej.

Zakres tematów:

1. Tworzenie dokumentów (prezentacji,dokumentów tekstowych, formularzy, edycji grafiki) z wykorzystaniem oprogramowania online - praca w chmurze, w tym również praca zespołowa.

2. Zakładanie i prowadzenie bloga.

3. Aplikacje na urządzenia mobilne, przydatne w pracy studenta.

4. Otwarte zasoby internetowe - aplikacje, biblioteki, archiwa itp.

5. Obrazowanie danych geograficznych na mapie.

6. Nowe trendy rozwoju technologii informacyjnej.

7. Programy i aplikacje na urządzenia stacjonarne i mobilne przydatne w warsztacie historyka.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja,wykład, pokaz / ćwiczenia grupowe i indywidualne, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:40 - 16:10, sala 131
Mirosław Przeździecki 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.