Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski 350-MS2-1JAN1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

deChazal E., Rogers L., Oxford EAP, Intermediate, OUP, 2016.

Solorzano H., Frazier L., Contemporary Topics, Pearson, 2017.

Fijak M., Radej F., Sytuacje, Preston Publishing, 2019.

Pitts L., 1,000 Convesrsation Questions, ECQ Publishing, 2016.

Pitts L., 500 Grammar Based conversation Questions, ECQ Publishing, 2016.

McCarthy M., O'Dell F., English Vocabulary in Use, CUP, 2013.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, msz.gov.pl

Encyklopedia PWN, encyclopedia.pwn.pl

Britannica Online Encyclopedia, www.britannica.com

Czasopisma

Zoom in on America

Teh Times,

Finance and Development, itp

artykuły ze stron internetowych serwisów informacycjnych oraz wydawców

www.un.org ( UN News),, www.reuters.com ( Reuters), www.voanews.com ( Voice of America), www.bbc.co.uk ( BBC News), www.thenews.pl ( Radio Poland), www.thefirstnews.com ( Teh First News, PAP Polska Agencja Prasowa), www.oup.com ( Oxford University Press), www.macmillan.com ( Macmillan), itp.

Efekty uczenia się:

KP7_UK1 Absolwent potrafi sprawnie komunikować się w tematach związanych z kierunkiem studiów w nowożytnym języku obcym na poziomie B@+

KP7_UO1 Absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

KP7_KK1 Absolwent jest gotów do krytycznego i otwartego stosunku do nowych idei i koncepcji w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi

Weryfikacja efektów kształcenia

- pisemna praca zespołowa i indywidualna

- ocena studenta na zajęciach

- kolokwia

- dyskusje na zajęciach

- projekty indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach ( dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajedziach bez konieczności jej odpracowania), przygotowanie do zajęć i czynny w nich udział, zaliczenie na ocenę minimum dostateczną kartkówek i prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po semestrze I oraz egzaminem ustnym po semestrze I.

Zakres tematów:

Kurs języka angielskiego opiera się o tematykę specjalistyczną. Tematyka specjalistyczna obejmuje takie zagadnienia jak:

- wydarzenia międzynarodowe, polityka zagraniczna, dyplomacja, prawo międzynarodowe, globalizacja, migracja:

- organizacje międzynarodowe,

- Wspólnota Europejska. Członkostwo w Unii Europejskiej.

- Systemy polityczne i funkcjonowanie państwa.

Studenci uczą się ustnego przekazywania wiedzy specjalistycznej w formie referatu, dyskusji oraż podstawowych zwrotów i struktur zdań wykorzystywanych w publikacjach naukowych.

Metody dydaktyczne:

lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, mówienie / komunikacja, słuchanie, czytanie , pisanie.

Wiedza sprawdzana jest w formie wypowiedzi pisemnych i ustnych - indywidualnych i w grupach - dotyczących materiału specjalistycznego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 108
Joanna Waluk 18/ szczegóły
2 każdy piątek, 9:40 - 11:10, sala 108
Joanna Waluk 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.