Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie II 0900-FS3-4SD2B
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura dotycząca tematu pracy doktorskiej (odrębna dla każdego doktoranta)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

- posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym w specjalności związanej z obszarem prowadzonych przezeń badań naukowych;

- posiada wiedzę ogólną z dyscyplin reprezentowanych przez strony umowy;

- zna i rozumie światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla dyscyplin reprezentowanych przez strony umowy;

w zakresie umiejętności:

- jest w stanie biegle komunikować się w zakresie swej specjalności z innymi badaczami, min. dokonać krytycznej analizy i oceny rezultatów badań, prezentować swe wyniki i poglądy międzynarodowej społeczności naukowej oraz szerzeniu otoczeniu społecznemu na spotkaniach krajowych i międzynarodowych;

- potrafi upowszechniać wyniki badań, także w formach popularnych;

w zakresie kompetencji społecznych:

- jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego;

- jest gotów do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych w tym do prowadzenia badania w sposób niezależny.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna

Panel dyskusyjny

Na ocenę końcową składa się:

- ocena opiekuna naukowego (ocenie podlega praca doktoranta w czasie roku akademickiego: realizacja badań, poszerzanie wiedzy, zaangażowanie);

- postęp w realizacji pracy doktorskiej (30 pkt) - ocenia Komisja des. SD;

- sposób prezentacji (10 pkt).

Punkty są sumowane a następnie przeliczane na ocenę końcową zgodnie z poniżej zamieszczoną skalą ocen.

Formularz oceny w załączeniu.

(2) Niedopuszczająca (0-50%),

(3) Dostateczna (51-60%),

(3.5) Dość dobra (61- 70%),

(4) Dobra (71-80%),

(4.5) Ponad dobra (81- 90%),

(5) Bardzo dobra (91 - 100%).

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna

Panel dyskusyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:00 - 12:30, sala 2002
Zbigniew Hasiewicz 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.