Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat Języka Obcego 4 0600-MS1-2LJO4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Mathematical English, Jan Nektovar, Universite Paris 6;

Professional English in Use - Finance, Ian MacKenzie, Cambridge U Press;

Speakout B2+/C1 Frances Eales, Pearson;

Business Result Luis Rogers, Oxford.

Efekty uczenia się:

Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii matematycznej w językach obcych; obserwacja ciągła aktywności studenta.

Potrafi przygotować w języku obcym streszczenie popularnego artykułu z matematyki; egzamin pisemny/ustny, prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach.

Potrafi przetłumaczyć na język polski popularny artykuł z matematyki opublikowany w języku obcym; egzamin pisemny/ustny, prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach.

Umie przygotować w języku obcym autoprezentację, krótki referat dotyczący zaawansowanych pojęć matematycznych (hasło encyklopedyczne); prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta.

Potrafi omówić w języku obcym wykresy i wyniki obliczeń matematycznych; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta.

Potrafi napisać: list nieformalny i oficjalny, raport; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach, obserwacja ciągła aktywności studenta.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru studenci pisać będą co najmniej:

-dwa kolokwia

-dwie kartkówkę ze słówek

W zależności od zakresu tematycznego studenci będą też zobowiązani wykonać prezentację multimedialną w grupach.

Oceny cząstkowe w %: 55-69 =3; 70-75=3,5; 76-85=4; 86-90=4,5; 91-100=5;

Dozwolone są dwie nieobecności na zajęciach;

W ramach odrabiania nieobecności student tłumaczy artykuł o tematyce ekonomicznej (około 1,5 strony) z języka angielskiego na język polski

Zakres tematów:

Socio-kulturowe ramy pracy,

Środowisko pracy,

Ekonomia - koniec amerykańskiej ery,

Proces zmiany w funkcjonowaniu firm,

Zarządzanie ludźmi.

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna, w parach, zespołowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:15 - 12:00, sala 3002
Joanna Wildowicz 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.