Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości 0900-FS1-3PPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J. Lichtarski, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: wiodące orientacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,

Wrocław 2014.

J. Lichtarski, Podstawy nauki przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

N.Duraj, A. Pieloch - Babiarz (red.), Przedsiębiorczość: strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu

Łódzkiego, Łódź 2014.

J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

R. Lisowska, J.Ropęga, Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

K. Zięba, Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student zna ogólne zasady komercjalizacji wyników badań oraz zasady przedsiębiorczości indywidualnej K_W31; (uczestnictwo w

dyskusji na wykładach i konwersatorium, przygotowanie studium przypadku),

Student potrafi działać w myśl zasad przedsiębiorczości K_K07;(uczestnictwo w dyskusji na wykładach i konwersatorium, przygotowanie

studium przypadku).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład- zaliczenie pisemne, do zaliczenia będą dopuszczone osoby, które uzyskały zaliczenie z konwersatorium.Wykładowca dopuszcza

możliwość przepisania pozytywnych ocen z konwersatorium. Ocena bardzo dobra z konwersatorium zwalnia z zaliczenia pisemnego

wykładów.

Zakres tematów:

1. Istota, funkcje i formy przedsiębiorczości

2.Teorie przedsiębiorcy

3. Przedsiębiorstwo jako efekt działań przedsiębiorczych

4. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

5. Źródła finansowania przedsiębiorstw

6. Ryzyko w działalności gospodarczej i zachowania przedsiębiorcy

7. Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości.

Metody dydaktyczne:

Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania w trakcie wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:00 - 14:45, sala 2002
Barbara Roszkowska-Mądra 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.