Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości 0900-FS1-3PPR
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Duraj J. (red.), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Przewodnik, wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

• Engelhardta J., Ekonomika przedsiębiorstw, wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.

• Flis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusiewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, wyd. Difin, Warszawa 2010

• Guzera K., Ekonomika przedsiębiorstw, część 3, wyd. Difin, Warszawa 2011.

• Guzera K., J. Mierzejewska- Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, część 1, wyd. Difin, Warszawa 2009.

. Pawlik A., Przedsiębiorczość, Wyd. UJK w Kielcach, Kielce 2016.

. Targalski J., Przedsiębiorczość i zarzadzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Student zna ogólne zasady komercjalizacji wyników badań oraz zasady przedsiębiorczości indywidualnej K_W31; (uczestnictwo w

dyskusji na wykładach i konwersatorium, przygotowanie studium przypadku),

Student potrafi działać w myśl zasad przedsiębiorczości K_K07;(uczestnictwo w dyskusji na wykładach i konwersatorium, przygotowanie

studium przypadku).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieobecności. Dodatkowe nieobecności powinny

być zaliczone na konsultacjach. Na ocenę końcową będzie miała wpływ aktywność studenta na zajęciach, wykonana prezentacja Power

Point oraz przedstawione studium przypadku.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka przedsiębiorczości i czynników ją determinujących;

2. Przedsiębiorczość i jej rodzaje. Charakterystyka przedsiębiorcy;

3. Cykl życia przedsiębiorstwa; otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa;

4.Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw i formy współpracy przedsiębiorstw;

5. Procedura rejestracji działalności gospodarczej;

6. Podatki i składki w działalności przedsiębiorstw;

7. Pozyskiwanie kapitałów i kształtowanie ich struktury w przedsiębiorstwie;

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium- angażujące studentów do dyskusji, pracy grupowej, prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 15:45, sala 2002
Barbara Roszkowska-Mądra 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.