Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika kognitywna 0500-KS1-2LOK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Wójcicki R. ,Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Scholar ,2003 .

2. Perzanowski J., Logiki modalne a filozofia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,1989.

3. Świrydowicz K, Podstawy logiki modalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.

4. Lechniak M., Przekonania i zmiana przekonań, Wydawnictwo KUL, 2011.

5. Indrzejczak A., Hybrydowe systemy dedukcyjne w logikach modalnych, Uniwersytet Łodzki, 2006

6. Surowik D. Logika, wiedza i czas. Problemy i metody temporalno-logicznej reprezentacji wiedzy, Wydawnictwo UwB, 2013.

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia wybranych logik nieklasycznych (K_W04, K_W11, K_W12).

2. Potrafi dokonać translacji zdań języka naturalnego na język logiki modalnej (K_W04, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U08, K_U09).

3. Potrafi zastosować narzędzia logiki do formalnej reprezentacji podstawowych problemów teorii komunikacji podmiotów poznających (K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, K_U08, K_U09)

4. Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia dotyczące reprezentacji wiedzy w języku logiki (K_W04, K_W11, K_W12, K_W13).

5. Rozumie potrzebę kultury logicznej w dyskursie społecznym (K_K01,K_K02,K_K08).

6. Uświadamia sobie potrzebę krytycznej oceny poprawności rozumowań i jako warunku efektywnej i niekonfliktowej aktywności społecznej (K_K07).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium, ocena aktywności w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń jest wypadkową oceny z pisemnego kolokwium (70%) i aktywności (30%).

Liczba dopuszczalnych nieobecności: zgodnie z regulaminem studiów. Nieobecność na zajęciach może być odpracowana na podstawie pracy pisemnej zgodnej z treścią zajęć, na których student był nieobecny. Wymiar godzin na przygotowanie tej pracy jest zgodny z wymiarem czasu nieobecności.

Zakres tematów:

1. Translacja zdań języka naturalnego na języki wybranych logik nieklasycznych.

2. Przykłady zastosowania wybranych logik modalnych do analizy rozumowań.

3. Przykłady zastosowania wybranych rachunków logiki nieklasycznej do reprezentacji rozumowań w warunkach niepewności.

4. Podstawowe zagadnienia modalnych logik epistemicznych i ich zastosowanie do reprezentacji wiedzy.

5. Wybrane logiki temporalno-epistemiczne i ich zastosowania w formalizacji procesów komunikacyjnych.

Metody dydaktyczne:

rozwiązywanie zadań, praca w grupach, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Surowik 27/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Surowik 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.