Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz.3 0500-HS2-2MGR3
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Analogiczna, jak podano w części A sylabusa

.

Efekty uczenia się:

Analogiczne, jak podano w części A sylabusa

.

Metody i kryteria oceniania:

Analogiczne, jak podano w części A sylabusa

.

Zakres tematów:

1) Technika pracy naukowo-badawczej (pozyskiwanie oraz opracowanie wiedzy historiograficznej i źródłowej)

2) Aparat krytyczny rozprawy naukowej (przypisy, bibliografia, indeksy, aneksy)

3) Sposoby rekonstrukcji procesu dziejowego (typologia historiografii)

4) Logika w konstruowaniu narracji historycznej

5) Narzędzia konstruowania narracji historycznej (generalizacje, teorie, metafory)

6) Ramy retoryczne narracji naukowej

7) Argumentacja indukcyjna w rozprawie magisterskiej

8) Argumentacja dedukcyjna w rozprawie magisterskiej

9) Merytoryczne opracowanie i prezentacja na forum seminarium poszczególnych tematów rozpraw magisterskich (przez ich autorów)

10) Etyka pracy naukowej, elementy ochrony własności intelektualnej

Metody dydaktyczne:

Do 10 marca 2020 r. typowy dla seminarium tryb realizacji zajęć ze studiującymi, uwzględniający ich aktywność grupową oraz indywidualną (seminaryjną i poza seminaryjną) moderowaną przez prowadzącego.

Od 17.03.2020 r. do końca semestru letniego realizacja zajęć w formie zdalnej za pośrednictwem Blackboard Colaborate

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:00 - 14:30, (sala nieznana)
Joanna Sadowska 2/2 szczegóły
2 każda środa, 11:20 - 12:50, (sala nieznana)
Robert Suski 1/1 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:30 - 11:00, (sala nieznana)
Cezary Kuklo 8/8 szczegóły
4 każdy wtorek, 11:20 - 12:50, (sala nieznana)
Adam Miodowski 6/6 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Jan Snopko 2/2 szczegóły
6 każda środa, 9:00 - 10:30, (sala nieznana)
Artur Pasko 2/2 szczegóły
7 każdy piątek, 11:20 - 12:50, (sala nieznana)
Mariusz Drozdowski 1/1 szczegóły
8 każdy czwartek, 11:20 - 12:50, (sala nieznana)
Rafał Kosiński 4/4 szczegóły
9 każdy poniedziałek, 14:30 - 15:30, (sala nieznana)
Krzysztof Filipow 1/1 szczegóły
10 każdy poniedziałek, 9:30 - 11:00, (sala nieznana)
Tomasz Mojsik 1/1 szczegóły
11 każda środa, 15:00 - 16:00, (sala nieznana)
Krystyna Szelągowska 1/1 szczegóły
12 każdy czwartek, 11:20 - 12:50, (sala nieznana)
Oksana Voytyuk 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.