Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gatunki przekazów medialnych 0500-MS1-2GPM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chudziński E., Słownik wiedzy o mediach, Warszawa 2007.

2. Godzic, W., Telewizja i jej gatunki, Kraków 2004. /tu: / rozdz. 1.1 i 1.2.

3. Wojtak, M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

4. Wolny-Zmorzyński, K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2009.

5. Wolny-Zmorzyński K., W. Furman, Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Bauer Z, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria i praktyka, Kraków 2009

2. Fras J., O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich, Wrocław 2013

3. Olszański, L., Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-dysponuje podstawowymi wiadomościami dotyczącymi gatunków przekazów medialnych w prasie, radio, telewizji, Internecie

-zna podstawowe gatunki medialne: informacyjne i publicystyczne

-ma podstawową wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej

Umiejętności:

-potrafi sporządzić prostą wypowiedź na piśmie w każdym z gatunków informacyjnych oraz publicystycznych dotyczącą problematyki międzynarodowej w języku polskim oraz w dwóch językach obcych (zachodnio- i wschodnioeuropejskim)

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i posługiwać się podstawowymi gatunkami przekazów medialnych (informacyjnymi i publicystycznymi)

Kompetencje społeczne:

-uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

-dostrzega podstawowe zalety posługiwania się różnymi gatunkami przekazów medialnych

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (40 %), rozwiązywanie praktyczne przykładów w grupach –prezentacje grupowe(60%)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: samodzielne i w grupach nad poszczególnymi gatunkami przekazów medialnych w prasie, radiu, telewizji i Internecie.

Zakres tematów:

Pojęcia i definicje: genologia; gatunek medialny i/a dziennikarski; wzorce gatunkowe wypowiedzi; świadomość gatunkowa a kompetencja komunikacyjna. Wypowiedź, tekst, przekaz medialny – informacyjny i publicystyczny. Gatunek, forma a typ wypowiedzi. Wzorzec gatunkowy jako wiązka wyznaczników formy i treści. Geneza i ewolucja gatunków przekazów medialnych/dziennikarskich. Format a gatunek i typ wypowiedzi.

Typologie gatunków przekazów medialnych. Gatunki informacyjne i publicystyczne. Wiadomość i serwis wiadomości - tworzenie i analiza. Flesz, news, wzmianka, notatka; zapowiedź, komunikat, biogram, sprostowanie, wyjaśnienie. Problemy użytkowania wiadomości: gatekeeping, infotainment, tabloidyzacja. Sprawozdanie, wywiad, komentarz, artykuł, artykuł wstępny, felieton, reportaż, feature. Serwis informacyjny w medium publicznym i komercyjnym – analiza i porównanie. Typowe formy radiowe: magazyn radiowy, audycja dokumentalna, reportaż, słuchowisko, radiowy komentarz autorski, felieton radiowy. Typowe wypowiedzi telewizyjne: serial telewizyjny, film dokumentalny, magazyn telewizyjny (informacyjny, tematyczny), blok poranny, serwis wiadomości, typowe przekazy: popularnonaukowy, publicystyczny, rozrywkowy, sportowy; ponadto: reality show, reportaż telewizyjny, sitcom, telenowela, telenowela dokumentalna, talk-show, teatr telewizji, teleturniej. Nowe media i problemy gatunkowości; rola obrazu, multimedialność form wypowiedzi, hipertekst. Gatunki medialne w Internecie, informacja on-line; portal, vortal, blog dziennikarski, profil na Fb. Prasa elektroniczna; forum dyskusyjne, chat, jako typowe wypowiedzi medialne.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: samodzielne i w grupach nad poszczególnymi gatunkami przekazów medialnych w prasie, radiu, telewizji i Internecie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Urszula Pawluczuk 16/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.