Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja medialna 0500-MS1-3KME
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura uzupełniająca (dodatkowa/dla chętnych):

B. Dobek-Ostrowska, Nauka o komunikowaniu: paradygmaty, szkoły, teorie, w: Nauka o komunikowaniu, red. tenże, Wrocław 2001, s. 13-39.

B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006, s. 60-89 lub

M. Morozowski, Media masowe, Warszawa 2001, s. 13-34.

D. Kępa-Figura, Gry językowe w komunikacji radiowej, w: R. Dybalska, D. Kępa-Figura, P. Nowak, Przemoc w języku mediów, Lublin 2004, s. 75-107.

M. McLuhan, Miłośnik gadżetów, w: tenże, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004, s. 39-67 lub

M. McLuhan, Wywiad dla „Playboya”, w: Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingone, Poznań 2001, s. 327-385.

K. Loska, Kultura elektroniczna, czyli człowiek wśród przekaźników, w: tenże,

P. Tafiłowski, Koniec z książką - http://historiaimedia.org/2011/10/07/koniec-z-ksiazka/

N. Postman, Zabawić się na śmierć, Warszawa 2007.

Michalski, Między modlitwą a polityką, "Więź", nr 2, 1997, s. 79-82.

B. Pąkowska, Między psychoterapią a radiem Maryja. O popularnych strategiach bycia sobą, "Kultura Popularna", nr 2, 2004, s. 111-120.

B. Dobek-Ostrowska, Porozumienie czy konflikt. Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym, s. 99-129.

A. Siemaszko, Stalking w Polsce. Rozmiary – formy – skutki. Raport z badania nt. uporczywego nękania, „Archiwum Kryminologii”, t. 32, 2010, s. 45-80..

M. Gawrońska, Mroczna miłość, ”Newsweek”, 24 lutego 2009.

http://www.newsweek.pl/artykuly/wydanie/1021/mroczna-milosc,36834,1

Efekty uczenia się:

S1A_W06

S1A_W05

S1A_U05

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, którego podstawą jest obecność oraz aktywność. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności uprawniają prowadzącego do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Przedmiot uwagi stanowią: komunikowanie jako oddziaływanie; rytualizacja, stereotypizacja, moda jako formy przyciąganie uwagi, kodowania (i dekodowania) przekazu; podstawowe terminy komunikowania społecznego, tj. audytorium a publiczność; zjawisko współczesnego narcyzmu i ekshibicjonizmu w kontekście rudymentarnych jednostek komunikacji werbalnej, tj. aktów mowy; blog – środek autopromocji w kulturze masowej; nowomowa demokratyczna polityków; fizjologizm językowy współczesnych emancypantek; współczesne autorytety; pozawerbalne komunikaty językowe; miejsce wulgaryzmu w świadomości tzw. bezrefleksyjnych jako przykładu nowego systemu społeczeństwa otwartego; celebryt(a) jako sposób autokreacji w popkulturze; celebrity endorsement - transfer znaczeń i wspieranie produktu wizerunkiem jednostki popularnej; popkultura (obiekty, osoby, konteksty) – produkt (idea, przedmiot) – konsumpcja (Gregory McCracken) ; reklama – akt komunikacji marketingowej.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z elementami aktywizującymi, tj. interaktywny wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Ryczkowski 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.