Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna państw postradzieckich 0500-SW1-2PZP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

Baluk, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów WNP, Wrocław 2008

St. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.

K. Buchowski, Polityka zagraniczna Litwy, Białystok 2013

St. Bieleń (red.) Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi, Białystok 2011.

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Ukrainy, Białystok 2012.

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich

Literatura uzupełniająca:

St. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada wiedzę na temat uwarunkowań politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych polityki zagranicznej krajów postradzieckich

- zna efekty procesów integracyjnych na terenie obszaru postradzieckiego

- ma wiedzę na temat głównych kierunków polityki zagranicznej państw postradzieckich i ich wpływu na sytuację międzynarodową

Umiejętności:

- potrafi właściwie interpretować wydarzenia polityczne związane z polityką zagraniczną państw postradzieckich

- potrafi analizować uwarunkowania wewnętrzne wpływające na politykę zagraniczną państw postradzieckich

-potrafi wypowiadać się na temat sytuacji międzynarodowej na obszarze postradzieckim

Kompetencje społeczne:

- posiada nawyk śledzenia publikacji medialnych na temat sytuacji międzynarodowej krajów postradzieckich

- zna priorytety współczesnej polityki zagranicznej krajów postradzieckich

- rozumie znaczenie poszczególnych państw postradzieckich w polityce międzynarodowej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu. Egzamin pisemny. Student losuje zestaw 3 pytań spośród 36. Treść wszystkich pytań egzaminacyjnych jest studentom znana 2 tygodnie przed egzaminem.

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (50%), kolokwia (50%)

Zakres tematów:

Polityka zagraniczna Rosji - 2 godz.

Polityka zagraniczna Ukrainy – 2 godz.

Polityka zagraniczna Białorusi – 2 godz.

Polityka zagraniczna Kazachstanu - 1

Polityka zagraniczna Uzbekistanu - 1

Polityka zagraniczna Tadżykistanu – 1

Polityka zagraniczna Kirgistanu - 1

Polityka zagraniczna Turkmenistanu - 1

Polityka zagraniczna Gruzji - 1

Polityka zagraniczna Armenii - 1

Polityka zagraniczna Azerbejdżanu – 1

Polityka zagraniczna Mołdawii

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: podające i uczestniczące, w tym:

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, których treść stanowią mapy i zestawienia najważniejszych wydarzeń dyplomatycznych

Ćwiczenia: w grupach rozwiązywanie problemów na podstawie wcześniejszej lektury dokumentów i traktatów międzynarodowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:00 - 14:30, sala 125
Eugeniusz Mironowicz 10/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.