Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstw 0600-ES1-2FP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

2. Bojańczyk M., Finanse przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012

3. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

4. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Wraszawa 2017.

5. Świderska G. K., Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

6. Bojańczyk M., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w niestabilnych czasach, Wydawnictwo: Akademia Finansów i Biznesu VISTULA, Warszawa 2019.

Uzupełniająca:

1. Bazy danych: NBP, ECB, KNF, GUS (BDL).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne, test jednokrotnego wyboru, zaliczenie - zdobycie co najmniej połowy punktów możliwych do osiągnięcia. Zaliczenie przez platformę Blackboard.

Zakres tematów:

Wykład:

1. Finanse przedsiębiorstwa – zagadnienia wstępne.

2. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania.

3. Koszty, przychody i wynik finansowy przedsiębiorstwa.

4. Analiza progu rentowności.

5. Wartość pieniądza w czasie.

6. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw.

7. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie.

8. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

9. Wpływ podatków na działalność przedsiębiorstwa.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (wykład konwersatoryjny). Wykład realizowany przez USOSmail z możliwością komunikacji drogą emailową lub przez platformę Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 2002
Dorota Wyszkowska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.