Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium3-Prawo cywilne 0700-DP3-3SEMPC
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

2. K. Pujer, Przygotowywanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Exante Wydawnictwo Naukowe 2019

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- Wybraną przez siebie gałąź prawa; system wartości, którym dana gałąź prawa ma służyć oraz metodę regulowania stosunków społecznych nią objętych, ma wiedzę wyższego poziomu o zasadach wykładni prawa (w tym z zakresu wybranej dziedziny) oraz argumentacji prawniczej (SD_WG03); sposób weryfikacji: obserwacja podczas zajęć, przygotowanie części rozprawy doktorskiej

- Konstrukcję wybranych instytucji prawnych (ich ewolucję, cele i znaczenie oraz zasady funkcjonowania w praktyce) (SD_WG04); sposób weryfikacji: obserwacja podczas zajęć, przygotowanie części rozprawy doktorskiej

- Orientuje się we współczesnej dyskusji na gruncie prawa, będącej odpowiedzią na wyzwania i dylematy rozwoju współczesnej

cywilizacji (SD_WK01); sposób weryfikacji: obserwacja podczas zajęć, przygotowanie części rozprawy doktorskiej

- Nurty i kierunki rozwoju historii myśli prawnej oraz ich wpływ na współczesne prawo (SD_WD05); sposób weryfikacji: obserwacja

podczas zajęć, przygotowanie części rozprawy doktorskiej

Absolwent potrafi:

- W oparciu o adekwatne przesłanki, sformalizować główny cel badań naukowych oraz służące jego realizacji cele szczegółowe; posiada

umiejętności dotyczące przygotowania, realizacji i analizy badań naukowych (SD_UO01); sposób weryfikacji: obserwacja podczas zajęć,

przygotowanie części rozprawy doktorskiej

Absolwent jest gotowy do:

- Krytycznej oceny rezultatów badań własnych i cudzych, prowadzenia polemiki; Rozumienia potrzeby nieustannego rozwijania i pogłębiania własnych zawodowych kompetencji, śledzenia najnowszych badań w swojej dziedzinie

(SD_KK01); sposób weryfikacji: obserwacja podczas zajęć, przygotowanie części rozprawy doktorskiej

- Uznawania roli badań prawa w pogłębieniu rozumienia w społeczeństwie obecnej rzeczywistości (SD_KK02), sposób weryfikacji: obserwacja podczas zajęć, przygotowanie części rozprawy doktorskiej

- Podtrzymania wagi etyki zawodowej, zachowywania się w sposób profesjonalny oraz współtworzenia etosu zawodowego, uczestniczenia w życiu naukowym i uznania roli etosu nauki w życiu społecznym; Prowadzenia badań w sposób niezależny (SD_KR01); sposób weryfikacji: obserwacja podczas zajęć, przygotowanie części rozprawy doktorskiej

- Praktycznego przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej oraz publicznej własności wyników badań naukowych (SD_KR02;, sposób weryfikacji: obserwacja podczas zajęć, przygotowanie części rozprawy doktorskiej

- Poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa (SD_KO01); sposób weryfikacji: obserwacja podczas zajęć, przygotowanie części rozprawy doktorskiej

- Podejmowania starań o finansowanie badań naukowych, pozyskiwania środków na projekty naukowe w kraju i za granicą (SD_KO02),

sposób weryfikacji: obserwacja podczas zajęć, przygotowanie części rozprawy doktorskiej

Metody i kryteria oceniania:

Analiza bieżących postępów studenta w zakresie:

- finalizacji planu rozprawy doktorskiej

- przygotowania pierwszych rozdziałów rozprawy doktorskiej

zaliczenia roczne: pisemna pozytywna opinia opiekuna naukowego o prezentowanych wynikach kolejnych etapów badań naukowych, w

tym postępów prac nad rozprawą doktorską, z uwzględnieniem pisemnego sprawozdania doktoranta z jego pracy naukowo-badawczej.

Przygotowanie dwóch pierwszych rozdziałów rozprawy doktorskiej.

Zakres tematów:

Według wyboru doktoranta dokonanego na I roku studiów, z zakresu prawa prywatnego

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, seminarium, konsultacje, prezentacje, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Doliwa 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.