Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia sektora publicznego 400-ES2-2ESP2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Broi M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wrocław 2010

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004

Etel L. (red),. Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013

Dowgier R., R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017.

Uzupełniająca:

Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Weryfikacja efektów kształcenia

E1A_W04 - egzamin (S1A_W05)

E1A_W05 - egzamin (S1A_W08)

E1A_W07 - egzamin (S1A_W09)

E1A_U03 -egzamin (S1A_U03)

E1A_U09- egzamin (S1A_U05)

Metody i kryteria oceniania:

Cykl wykładów kończy się egzaminem pisemnym przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i części e-learning wykładu. Egzamin pisemny w postaci testu zawiera pytania zamknięte i otwarte, które oceniane są systemem 0-1. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów. Istnieje możliwość podwyższenia oceny z egzaminu za wyróżniającą aktywność Studenta w dyskusjach prowadzonych w trakcie wykładu.

Zakres tematów:

Wybrane aspekty teorii opodatkowania: Definicja podatku, cechy zmienne i stałe podatków, funkcje podatków Przedstawienie zasad ogólnych systemu podatkowego.

Przedstawienie podstawowych instytucje składające się na system podatkowy Analiza konstrukcji poszczególnych podatków składających się na system podatkowy.

Metody dydaktyczne:

Wykład 15 godzin.

Forma prowadzenia zajęć: - część wykładu realizowana w e-learningu (7 godz.), - wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących (dyskusja dydaktyczna); - konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 raz na miesiąc w środę, 16:00 - 17:30, sala 401
Rafał Dowgier 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.