Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia sektora publicznego 400-ES2-2ESP2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Adamczyk J.K., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: teoria i praktyka. PWE. Warszawa, 2009.

2. Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa. Wyd, UB. Białystok, 2009.

3. Grabowski T., Unia Europejska: mechanizmy integracji gospodarczej. Wyd. Adam Marszałek. Toruń, 2008.

4. Krajewska A., Podatki – UE, Polska, kraje nadbałtyckie. PWE, Warszawa, 2004.

5. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

6. Szustek A., Polski sektor społeczny. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Warszawa, 2008.

7. Zarys teorii sektora publicznego, Brol M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

8. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2009

Efekty uczenia się:

E1A_W04, E1A_W05, E1A_W07, E1A_U03, E1A_U04, E1A_U09, E1A_U11, E1A_U13, E1A_K03, E1A_K05

Weryfikacja: aktywność na zajęciach, prace samodzielne, praca w grupach, kolokwium w formie pisemnej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń oraz zaliczenie części materiału realizowanej w formie e-learningu (60% właściwych odpowiedzi z testów dla poszczególnych modułów). Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o: - zaliczenie części e-lerningowej (test) - zaliczenie kolokwium - test składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów; - wykonanie pracy zespołowej i ustna jej prezentacja; - aktywność w dyskusjach. Istnieje możliwość podwyższenia oceny z ćwiczeń, egzaminu za wyróżniającą aktywność Studenta w dyskusjach prowadzonych w trakcie w/w zajęć.

Zakres tematów:

1. Teoretyczne aspekty funkcjonowania sektora publicznego, rola państwa w gospodarce

2. Funkcje i struktura sektora publicznego, zawodność państwa

3. Jakość funkcjonowania sektora publicznego, ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna

4. Ekonomiczna teoria państwa dobrobytu: efektywność rynku i zawodność rynku

5. Efektywność a sprawiedliwość społeczna

6. Teoria wydatków publicznych

7. Produkcja publiczna i biurokracja

8. Analiza polityki wydatków publicznych

9. Teoria wyboru publicznego

10. Problem agregowania preferencji, polityka a ekonomia

11. Teoria opodatkowania i redystrybucja dochodów

12. Sektor publiczny w Unii Europejskiej i transformacja modelu państwa dobrobytu

13. Dialog socjalny na Litwie i w wybranych krajach Europy

14. Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw jako element zarządzania sektorem publicznym

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia 30 godzin, w tym 14 godz. e-learning.

Forma prowadzenia zajęć: - ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, e-learning;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 18:30 - 20:00, sala 401
raz na miesiąc w czwartek, 8:45 - 10:15, sala 401
Rafał Dowgier, Elżbieta Zalesko 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.